เกี่ยวกับเรา

ร้านณัฐกิจ เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2546

และได้จดทะเบียนเป็น บริษัท ณัฐกิจเมคคาทรอนิกส์ จำกัด 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 

เดิมมีหน้าร้านอยู่ในอาคารบ้านหม้อพลาซ่า 

ปัจจุบันร้านย้ายมาอยู่ตึกด้านนอกใกล้แยกพาหุรัด

โดยจำหน่าย อุปกรณ์ทำโครงงาน โปรเจ็ค มอเตอร์ต่างๆมากมาย

 
Visitors: 402,910