Lead Screw


รหัสสินค้า J4009
Lead Screw สแตนเลส ขนาด 8มิล พร้อมบู๊ททองเหลือง
รุ่นยาว  20cm. ราคา  250 บาท
รุ่นยาว  30cm. ราคา  350 บาท
รุ่นยาว  40cm. ราคา  400 บาท
รุ่นยาว  50cm. ราคา  450 บาท
รุ่นยาว  60cm. ราคา  550 บาท
รุ่นยาว 100cm. ราคา  850 บาท

 

  • 4072.jpg
    รหัสสินค้า J4072เพลาเหล็ก 4 มิล ยาว 20 cm. ราคา 45 บาทเพลาเหล็ก 4 มิล ยาว 50 cm. ราคา 75 บาทเพลาเหล็ก 5 มิล ยาว 20 cm. ราคา 45 บาทเพลาเหล็ก 6 มิล ยาว 15 cm. ราคา 55 บาทเพลาเหล็ก 6 ...

  • L4073.jpg
    รหัสสินค้า J4073 เพลาสแตนเลส 3 มิล ยาว 20 cm. ราคา 55 บาทเพลาสแตนเลส 3 มิล ยาว 50 cm. ราคา 90 บาทเพลาสแตนเลส 4 มิล ยาว 20 cm. ราคา 65 บาทเพลาสแตนเลส 4 มิล ยาว 50 cm. ราคา 95 ...

  • J4131.jpg
    รหัสสินค้า : J4131ชุดรางเลื่อนสำเร็จ (Lead Screw)แกนเพลา Lead Screw 8MMรุ่นความยาว 30cm. ราคา 1,550 บาทรุ่นความยาว 50cm. ราคา 1,750 บาท
Visitors: 335,131