Slip Ring


รหัสสินค้า : J5008
Slip Ring 2A
สลิปริงเป็นเครื่องมือสำหรับส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ที่หมุนอยู่
มีสายสัญญาน 6 เส้น
ราคา 280 บาท

Visitors: 394,785