มอเตอร์รอบเร็ว ปรับรอบได้


 • J2047.jpg
  รหัสสินค้า J2047มอเตอร์รอบเร็ว 220V 25Wมีความเร็ว 1,400RPM และ 2,800RPMสามารถใช้กับกล่องปรับรอบได้ แกนนเพลา 8มิลพร้อมชุดปรับรอบชุดละ 1,900 บาท

 • J2054.jpg
  รหัสสินค้า J2054มอเตอร์รอบเร็ว 220V 40Wมีความเร็ว 1,400RPM และ 2,800RPMสามารถใช้กับกล่องปรับรอบได้ แกนเพลา 10มิลพร้อมชุดปรับรอบชุดละ 2,700 บาท

 • J2122.jpg
  รหัสสินค้า J2122มอเตอร์รอบเร็ว 220V 90Wความเร็ว 2,800RPMสามารถใช้กับกล่องปรับรอบได้ แกนเพลา 12มิลพร้อมชุดปรับรอบชุดละ 3,800 บาท

 • J2123.jpg
  รหัสสินค้า J2123มอเตอร์รอบเร็ว 220V 200Wความเร็ว 2,800RPMสามารถใช้กับกล่องปรับรอบได้ แกนเพลา 15มิลพร้อมชุดปรับรอบชุดละ 4,800 บาท
Visitors: 405,838