มอเตอร์รอบเร็ว ปรับรอบได้


  • L2047.jpg
    รหัสสินค้า J2047มอเตอร์ 220V 25W 1,400RPMสามารถใช้กับกล่องปรับรอบได้ แกนนเพลา 8มิลพร้อมชุดปรับรอบชุดละ 1,900 บาท

  • J2054.jpg
    รหัสสินค้า J2054มอเตอร์ 220V 40W 1,400RPMสามารถใช้กับกล่องปรับรอบได้ แกนเพลา 10มิลพร้อมชุดปรับรอบชุดละ 2,700 บาท
Visitors: 343,028