มอเตอร์รอบเร็ว ปรับรอบได้


  • L2047.jpg
    รหัสสินค้า J2047 มอเตอร์ 220V 25W 1,400RPM สามารถใช้กับกล่องปรับรอบได้ แกนนเพลา 8มิล ราคา 1,900 บาท

  • J2054.jpg
    รหัสสินค้า J2054มอเตอร์ 220V 40W 1,400RPMสามารถใช้กับกล่องปรับรอบได้ แกนนเพลา 10มิลราคา 3,300 บาท
Visitors: 189,845