เฟืองโซ่ • J4003.jpg
  รหัสสินค้า : J4003เฟืองโซ่เบอร์ 259 ฟัน Diameter 21 มิล มีรู 4,5,6,8 มิล ราคา 100 บาท12 ฟัน Diameter 28 มิล มีรู 6,7,8,10,12 มิล ราคา 120 บาท18 ฟัน Diameter 40 มิล มีรู 6,7,8,...

 • L4018.jpg
  รหัสสินค้า : J4018เฟืองโซ่จักรยานมีดุมยึดน็อตขนาด 9 ฟัน Diameter 40mm. มีรู 6,8,10,12 มิล ราคา 190 บาทขนาด 12 ฟัน Diameter 55mm. มีรู 10,12,15 มิล ราคา 230 บาทขนาด 18 ฟัน Diam...

 • L4021.jpg
  รหัสสินค้า : J4021เฟืองโซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 420 มีดุมยึดน็อตขนาด 9 ฟัน Diameter 40mm รู 8,10,12 มิล ราคา 250 บาทขนาด 12ฟัน Diameter 55mm. รู 15 มิล ราคา 290 บาทขนาด 15ฟัน Diameter 6...

 • L4027.jpg
  รหัสสินค้า : J4027เฟืองโซ่ปีกเบอร์ 428 (ใช้คู่กับ J4023)ขนาด 9 ฟัน Diameter 40mm รู 8 มิล ราคา 280 บาทขนาด 18 ฟัน Diameter 80mm รู 8 มิล ราคา 380 บาทขนาด 27 ฟัน Diameter 115mm. รู ...

 • L4006.jpg
  รหัสสินค้า : J4006เฟืองโซ่เบอร์ 25ไม่มีดุมยึดขนาด 55 ฟัน ราคา 250 บาทขนาด 65 ฟัน ราคา 350 บาทขนาด 68 ฟัน ราคา 350 บาทขนาด 80 ฟัน ราคา 350 บาท

 • L4004.jpg
  รหัสสินค้า : J4004แป้นดุมสำหรับยึดจานเฟืองโซ่ใช้คู่กับ j4006 มีขนาดรูแกน 6,8,10,12 มิลราคา 190 บาท
Visitors: 394,780