คันเร่ง

รหัสสินค้า J1016

คันเร่งแบบบิดพร้อมปลอกซ้าย 

( ต้องใช้คู่กับกล่องคอนโทรล )

ราคา 380 บาท

 


  • J1032.jpg
    รหัสสินค้า J1032คันเร่งแบบบิดพร้อมปลอกซ้ายมีตัววัดแบตเตอรี่ และ สวิทช์กุญแจในตัว( ต้องใช้คู่กับกล่องคอนโทรล )ราคา 650 บาท

  • L1015.jpg
    รหัสสินค้า J1015คันเร่งแบบกดพร้อมปลอกซ้าย 24VDC.มีสวิทช์ปิด-เปิด และ ตัววัดแบตเตอรี่ในตัว( ต้องใช้คู่กับกล่องคอนโทรล )ราคา 650 บาท

  • J1033.jpg
    รหัสสินค้า J1033คันเร่งแบบเหยียบ( ต้องใช้คู่กับกล่องคอนโทรล )ราคา 650 บาท
Visitors: 350,439