มอเตอร์แกนชักรุ่น 758


รหัสสินค้า J2025 
มอเตอร์แกนชัก 12V. มี 4 ระยะชัก 2ความเร็ว 
ความเร็ว 10mm/s รับน้ำหนักได้ 500N
ความเร็ว 42mm/s รับน้ำหนักได้ 125N
 
รุ่นระยะชัก 10cm. ราคา 1,850 บาท
รุ่นระยะชัก 20cm. ราคา 1,950 บาท
รุ่นระยะชัก 30cm. ราคา 2,150 บาท
รุ่นระยะชัก 50cm. ราคา 2,700 บาท
 
 
 
 

 • J2024.jpg
  รหัสสินค้า J2024มอเตอร์แกนชัก-- รุ่น 12V. มี 4 ระยะชัก / 3 ความเร็วความเร็ว 14mm/s รับน้ำหนักได้ 1,000Nความเร็ว 40mm/s รับน้ำหนักได้ 400Nความเร็ว 96mm/s รับน้ำหนักได้ 200Nรุ่นระยะช...

 • J2068-1.jpg
  รหัสสินค้า : J2068มอเตอร์แกนชัก 12V. มี 2 ระยะชักรุ่นระยะชัก 15 cmความเร็ว 9 mm/s รับน้ำหนักได้ 3000Nราคา 2,550 บาทรุ่นระยะชัก 35 cmความเร็ว 5 mm/s รับน้ำหนักได้ 6000Nราคา 2,950 บา...

 • J2070.jpg
  รหัสสินค้า : J2070มอเตอร์แกนชักรุ่น 12V ติด Encoder 500P/ROutput : A , B , Zระยะชัก 20cm 14mm/s 1,000Nราคา 4,900 บาท

 • J2069.jpg
  รหัสสินค้า : J2069มอเตอร์แกนชัก ทรงกระบอก 12Vระยะชัก 10cm 15mm/s 400Nราคา 2,300 บาท
Visitors: 140,189