มอเตอร์แกนชักรุ่น 758

รหัสสินค้า J2025 

มอเตอร์แกนชัก 12V. มี 4 ระยะชัก / 2ความเร็ว 

ความเร็ว 10mm/s รับน้ำหนักได้ 500N

ความเร็ว 42mm/s รับน้ำหนักได้ 125N

รุ่นระยะชัก 10cm. ราคา 1,850 บาท

รุ่นระยะชัก 20cm. ราคา 1,950 บาท

รุ่นระยะชัก 30cm. ราคา 2,150 บาท

รุ่นระยะชัก 50cm. ราคา 2,700 บาท


  • J2024.jpg
    รหัสสินค้า J2024มอเตอร์แกนชักรุ่น 12V. มี 4 ระยะชัก / 3 ความเร็วความเร็ว 14mm/s รับน้ำหนักได้ 1,000Nความเร็ว 40mm/s รับน้ำหนักได้ 400Nความเร็ว 96mm/s รับน้ำหนักได้ 200Nรุ่นระยะชัก ...
Visitors: 12,289