มอเตอร์แกนชักรุ่น 800

รหัสสินค้า J2024
มอเตอร์แกนชัก
รุ่น 12V. มี 4 ระยะชัก / 3 ความเร็ว 
ความเร็ว 14mm/s รับน้ำหนักได้ 1,000N
ความเร็ว 40mm/s รับน้ำหนักได้ 400N
ความเร็ว 96mm/s รับน้ำหนักได้ 200N
รุ่นระยะชัก 10cm. ราคา 2,350 บาท
รุ่นระยะชัก 20cm. ราคา 2,550 บาท
รุ่นระยะชัก 30cm. ราคา 2,750 บาท
รุ่นระยะชัก 50cm. ราคา 3,250 บาท
 
รุ่น 24V. มี 3 ระยะชัก / 3 ความเร็ว 
ความเร็ว 14mm/s รับน้ำหนักได้ 1,000N
ความเร็ว 40mm/s รับน้ำหนักได้ 400N
ความเร็ว 96mm/s รับน้ำหนักได้ 200N
รุ่นระยะชัก 10cm. ราคา 2,350 บาท
รุ่นระยะชัก 20cm. ราคา 2,550 บาท
รุ่นระยะชัก 30cm. ราคา 2,750 บาท

  • J2025-2.jpg
    รหัสสินค้า J2025 มอเตอร์แกนชัก 12V. มี 4 ระยะชัก / 2ความเร็ว ความเร็ว 10mm/s รับน้ำหนักได้ 500N ความเร็ว 42mm/s รับน้ำหนักได้ 125N รุ่นระยะชัก 10cm. ราคา 1,850 บาท รุ่นระยะชัก 20cm...
Visitors: 10,343