มอเตอร์แกนชักรุ่น 800


รหัสสินค้า J2024
มอเตอร์แกนชัก
-- รุ่น 12V. มี 4 ระยะชัก / 3 ความเร็ว 
ความเร็ว 14mm/s รับน้ำหนักได้ 1,000N
ความเร็ว 40mm/s รับน้ำหนักได้ 400N
ความเร็ว 96mm/s รับน้ำหนักได้ 200N
รุ่นระยะชัก 10cm. ราคา 2,350 บาท
รุ่นระยะชัก 20cm. ราคา 2,550 บาท
รุ่นระยะชัก 30cm. ราคา 2,750 บาท
รุ่นระยะชัก 50cm. ราคา 3,250 บาท
 
-- รุ่น 24V. มี 3 ระยะชัก / 3 ความเร็ว 
ความเร็ว 14mm/s รับน้ำหนักได้ 1,000N
ความเร็ว 40mm/s รับน้ำหนักได้ 500N
ความเร็ว 96mm/s รับน้ำหนักได้ 200N
รุ่นระยะชัก 10cm. ราคา 2,350 บาท
รุ่นระยะชัก 20cm. ราคา 2,550 บาท
รุ่นระยะชัก 30cm. ราคา 2,750 บาท

 

 

 • J2025-2.jpg
  รหัสสินค้า J2025มอเตอร์แกนชัก 12V. มี 4 ระยะชัก 2ความเร็วความเร็ว 10mm/s รับน้ำหนักได้ 500Nความเร็ว 42mm/s รับน้ำหนักได้ 125Nรุ่นระยะชัก 10cm. ราคา 1,850 บาทรุ่นระยะชัก 20cm. ราคา ...

 • J2068-1.jpg
  รหัสสินค้า : J2068มอเตอร์แกนชัก 12V. มี 2 ระยะชักรุ่นระยะชัก 15 cmความเร็ว 9 mm/s รับน้ำหนักได้ 3000Nราคา 2,750 บาทรุ่นระยะชัก 35 cmความเร็ว 5 mm/s รับน้ำหนักได้ 6000Nราคา 2,950 บา...

 • J2070.jpg
  รหัสสินค้า : J2070มอเตอร์แกนชักรุ่น 12V ติด Encoder 500P/ROutput : A , B , Zระยะชัก 20cm 14mm/s 1,000Nราคา 4,900 บาท

 • J2069.jpg
  รหัสสินค้า : J2069มอเตอร์แกนชัก ทรงกระบอก 12Vระยะชัก 10cm 15mm/s 400Nราคา 2,300 บาท

 • J2087-1.jpg
  รหัสสินค้า : J2087มอเตอร์แกนชักขนาดเล็ก เสียงเงียบ12V ระยะชัก 6.5cm 13MM/S รับน้ำหนักได้ 120Nราคา 1,350 บาท

 • J2094.jpg
  รหัสสินค้า : J2094มอเตอร์แกนชักรุ่น 835 รุ่นกันน้ำไฟเลี้ยง 24V ระยะชัก 15CM ความเร็ว 10MM/Sรับน้ำหนักได้ 2500N ราคา 2,800 บาท
Visitors: 269,810