มอเตอร์แกนชักรุ่น 800

รหัสสินค้า J2024
มอเตอร์แกนชัก
-- รุ่น 12V. มี 4 ระยะชัก / 3 ความเร็ว 
ความเร็ว 14mm/s รับน้ำหนักได้ 1,000N
ความเร็ว 40mm/s รับน้ำหนักได้ 400N
ความเร็ว 96mm/s รับน้ำหนักได้ 200N
รุ่นระยะชัก 10cm. ราคา 2,350 บาท
รุ่นระยะชัก 20cm. ราคา 2,550 บาท
รุ่นระยะชัก 30cm. ราคา 2,750 บาท
รุ่นระยะชัก 50cm. ราคา 3,250 บาท
 
-- รุ่น 24V. มี 3 ระยะชัก / 3 ความเร็ว 
ความเร็ว 14mm/s รับน้ำหนักได้ 1,000N
ความเร็ว 40mm/s รับน้ำหนักได้ 400N
ความเร็ว 96mm/s รับน้ำหนักได้ 200N
รุ่นระยะชัก 10cm. ราคา 2,350 บาท
รุ่นระยะชัก 20cm. ราคา 2,550 บาท
รุ่นระยะชัก 30cm. ราคา 2,750 บาท

 • J2025-2.jpg
  รหัสสินค้า J2025 มอเตอร์แกนชัก 12V. มี 4 ระยะชัก / 2ความเร็ว ความเร็ว 10mm/s รับน้ำหนักได้ 500N ความเร็ว 42mm/s รับน้ำหนักได้ 125N รุ่นระยะชัก 10cm. ราคา 1,850 บาท รุ่นระยะชัก 20cm...

 • J2068-1.jpg
  รหัสสินค้า : J2068มอเตอร์แกนชัก 12V. มี 2 ระยะชักรุ่นระยะชัก 15 cmความเร็ว 9 mm/s รับน้ำหนักได้ 3000Nราคา 2,550 บาทรุ่นระยะชัก 35 cmความเร็ว 5 mm/s รับน้ำหนักได้ 6000Nราคา 2,950 บา...

 • J2070.jpg
  รหัสสินค้า : J2070 มอเตอร์แกนชักรุ่น 12V ติด Encoder 500P/R Output : A , B , Z ระยะชัก 20cm 14mm/s 1,000N ราคา 4,900 บาท

 • J2069.jpg
  รหัสสินค้า : J2069 มอเตอร์แกนชัก ทรงกระบอก 12V ระยะชัก 10cm 15mm/s 400N ราคา 2,300 บาท
Visitors: 55,139