เพลาเหล็ก


รหัสสินค้า J4072
เพลาเหล็ก 4 มิล ยาว 20 cm. ราคา 45 บาท
เพลาเหล็ก 4 มิล ยาว 50 cm. ราคา 75 บาท
เพลาเหล็ก 5 มิล ยาว 20 cm. ราคา 45 บาท
เพลาเหล็ก 6 มิล ยาว 15 cm. ราคา 55 บาท
เพลาเหล็ก 6 มิล ยาว 20 cm. ราคา 65 บาท
เพลาเหล็ก 6 มิล ยาว 30 cm. ราคา 80 บาท
เพลาเหล็ก 6 มิล ยาว 50 cm. ราคา 100 บาท
เพลาเหล็ก 8 มิล ยาว 20 cm. ราคา 70 บาท
เพลาเหล็ก 8 มิล ยาว 50 cm. ราคา 120 บาท
เพลาเหล็ก 8 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 240 บาท
เพลาเหล็ก 10 มิล ยาว 20 cm. ราคา 80 บาท
เพลาเหล็ก 10 มิล ยาว 30 cm. ราคา 90 บาท
เพลาเหล็ก 10 มิล ยาว 50 cm. ราคา 140 บาท
เพลาเหล็ก 10 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 280 บาท
เพลาเหล็ก 12 มิล ยาว 30 cm. ราคา 120 บาท
พลาเหล็ก 12 มิล ยาว 50 cm. ราคา 160 บาท
เพลาเหล็ก 12 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 320 บาท
เพลาเหล็ก 15 มิล ยาว 50 cm. ราคา 190 บาท
เพลาเหล็ก 15 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 380 บาท
เพลาเหล็ก 16 มิล ยาว 50 cm. ราคา 190 บาท
เพลาเหล็ก 16 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 380 บาท
เพลาเหล็ก 20 มิล ยาว 50 cm. ราคา 280 บาท
เพลาเหล็ก 20 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 550 บาท • L4073.jpg
  รหัสสินค้า J4073 เพลาสแตนเลส 3 มิล ยาว 20 cm. ราคา 55 บาทเพลาสแตนเลส 3 มิล ยาว 50 cm. ราคา 90 บาทเพลาสแตนเลส 4 มิล ยาว 20 cm. ราคา 65 บาทเพลาสแตนเลส 4 มิล ยาว 50 cm. ราคา 95 ...

 • L4009.jpg
  รหัสสินค้า J4009Lead Screw สแตนเลสขนาด 8มิล พร้อมบู๊ททองเหลืองรุ่นยาว 20cm. ราคา 250 บาทรุ่นยาว 30cm. ราคา 350 บาทรุ่นยาว 40cm. ราคา 400 บาทรุ่นยาว 50cm. ราคา 450 บาทรุ่นยาว 60cm. ...

 • J4131.jpg
  รหัสสินค้า : J4131ชุดรางเลื่อนสำเร็จ (Lead Screw)แกนเพลา Lead Screw 8MMรุ่นความยาว 30cm. ราคา 1,550 บาทรุ่นความยาว 50cm. ราคา 1,750 บาท

 • J4152.jpg
  รหัสสินค้า J4152อลูมิเนียมโปรไฟล์ T Slot เบอร์ 2020รุ่นความยาว 15CM ราคา 130 บาทรุ่นความยาว 20CM ราคา 150 บาทรุ่นความยาว 30CM ราคา 190 บาทรุ่นความยาว 50CM ราคา 250 บาทรุ่น V Slot เ...

 • J4177-3.jpg
  รหัสสินค้า : J4177ชุดบอลสกรูแกนเพลา Ball Screw 16MM พร้อม Couplingความยาวทั้งเส้นรวมตัวบล็อก 54cm.ระยะวิ่ง 34CM- ราคาชุดละ 2,500 บาท- ราคาพร้อม Stepping Motor Nema 23 ราคาชุดละ 3,1...
Visitors: 402,922