เพลาเหล็ก


รหัสสินค้า J4072
เพลาเหล็ก 4 มิล ยาว 20 cm. ราคา 45 บาท
เพลาเหล็ก 4 มิล ยาว 50 cm. ราคา 75 บาท
เพลาเหล็ก 5 มิล ยาว 20 cm. ราคา 45 บาท
เพลาเหล็ก 6 มิล ยาว 15 cm. ราคา 55 บาท
เพลาเหล็ก 6 มิล ยาว 20 cm. ราคา 65 บาท
เพลาเหล็ก 6 มิล ยาว 30 cm. ราคา 80 บาท
เพลาเหล็ก 6 มิล ยาว 50 cm. ราคา 100 บาท
เพลาเหล็ก 8 มิล ยาว 20 cm. ราคา 70 บาท
เพลาเหล็ก 8 มิล ยาว 50 cm. ราคา 120 บาท
เพลาเหล็ก 8 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 240 บาท
เพลาเหล็ก 10 มิล ยาว 20 cm. ราคา 80 บาท
เพลาเหล็ก 10 มิล ยาว 50 cm. ราคา 140 บาท
เพลาเหล็ก 10 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 280 บาท
เพลาเหล็ก 12 มิล ยาว 30 cm. ราคา 120 บาท
พลาเหล็ก 12 มิล ยาว 50 cm. ราคา 160 บาท
เพลาเหล็ก 12 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 320 บาท
เพลาเหล็ก 15 มิล ยาว 50 cm. ราคา 190 บาท
เพลาเหล็ก 15 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 380 บาท
เพลาเหล็ก 16 มิล ยาว 50 cm. ราคา 190 บาท
เพลาเหล็ก 16 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 380 บาท
เพลาเหล็ก 20 มิล ยาว 50 cm. ราคา 280 บาท
เพลาเหล็ก 20 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 550 บาท • L4073.jpg
  รหัสสินค้า J4073 เพลาสแตนเลส 3 มิล ยาว 20 cm. ราคา 55 บาทเพลาสแตนเลส 3 มิล ยาว 50 cm. ราคา 90 บาทเพลาสแตนเลส 4 มิล ยาว 20 cm. ราคา 65 บาทเพลาสแตนเลส 4 มิล ยาว 50 cm. ราคา 95 ...

 • L4009.jpg
  รหัสสินค้า J4009Lead Screw สแตนเลสขนาด 8มิล พร้อมบู๊ททองเหลืองรุ่นยาว 20cm. ราคา 250 บาทรุ่นยาว 30cm. ราคา 350 บาทรุ่นยาว 40cm. ราคา 400 บาทรุ่นยาว 50cm. ราคา 450 บาทรุ่นยาว 60cm. ...

 • J4131.jpg
  รหัสสินค้า : J4131ชุดรางเลื่อนสำเร็จ (Lead Screw)แกนเพลา Lead Screw 8MMรุ่นความยาว 30cm. ราคา 1,550 บาทรุ่นความยาว 50cm. ราคา 1,750 บาท

 • J4152.jpg
  รหัสสินค้า J4152อลูมิเนียมโปรไฟล์ T Slot เบอร์ 2020รุ่นความยาว 15CM ราคา 130 บาทรุ่นความยาว 20CM ราคา 150 บาทรุ่นความยาว 30CM ราคา 190 บาทรุ่นความยาว 50CM ราคา 250 บาทรุ่น V Slot เ...
Visitors: 387,869