เพลาเหล็ก


รหัสสินค้า J4072
เพลาเหล็ก 4 มิล ยาว 20 cm. ราคา 45 บาท
เพลาเหล็ก 4 มิล ยาว 50 cm. ราคา 75 บาท
เพลาเหล็ก 5 มิล ยาว 20 cm. ราคา 45 บาท
เพลาเหล็ก 6 มิล ยาว 15 cm. ราคา 55 บาท
เพลาเหล็ก 6 มิล ยาว 20 cm. ราคา 65 บาท
เพลาเหล็ก 6 มิล ยาว 30 cm. ราคา 80 บาท
เพลาเหล็ก 6 มิล ยาว 50 cm. ราคา 100 บาท
เพลาเหล็ก 8 มิล ยาว 20 cm. ราคา 70 บาท
เพลาเหล็ก 8 มิล ยาว 50 cm. ราคา 120 บาท
เพลาเหล็ก 8 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 240 บาท
เพลาเหล็ก 10 มิล ยาว 20 cm. ราคา 80 บาท
เพลาเหล็ก 10 มิล ยาว 50 cm. ราคา 140 บาท
เพลาเหล็ก 10 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 280 บาท
เพลาเหล็ก 12 มิล ยาว 30 cm. ราคา 120 บาท
พลาเหล็ก 12 มิล ยาว 50 cm. ราคา 160 บาท
เพลาเหล็ก 12 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 320 บาท
เพลาเหล็ก 15 มิล ยาว 50 cm. ราคา 190 บาท
เพลาเหล็ก 15 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 380 บาท
เพลาเหล็ก 16 มิล ยาว 50 cm. ราคา 190 บาท
เพลาเหล็ก 16 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 380 บาท
เพลาเหล็ก 20 มิล ยาว 50 cm. ราคา 280 บาท
เพลาเหล็ก 20 มิล ยาว 1 เมตร ราคา 550 บาท  • L4073.jpg
    รหัสสินค้า J4073 เพลาสแตนเลส 3 มิล ยาว 20 cm. ราคา 55 บาทเพลาสแตนเลส 3 มิล ยาว 50 cm. ราคา 90 บาทเพลาสแตนเลส 4 มิล ยาว 20 cm. ราคา 65 บาทเพลาสแตนเลส 4 มิล ยาว 50 cm. ราคา 95 ...

  • L4009.jpg
    รหัสสินค้า J4009Lead Screw สแตนเลสขนาด 8มิล พร้อมบู๊ททองเหลืองรุ่นยาว 20cm. ราคา 250 บาทรุ่นยาว 30cm. ราคา 350 บาทรุ่นยาว 40cm. ราคา 400 บาทรุ่นยาว 50cm. ราคา 450 บาทรุ่นยาว 60cm. ...

  • J4131.jpg
    รหัสสินค้า : J4131ชุดรางเลื่อนสำเร็จ (Lead Screw)แกนเพลา Lead Screw 8MMรุ่นความยาว 30cm. ราคา 1,350 บาทรุ่นความยาว 50cm. ราคา 1,550 บาท
Visitors: 269,812