เพลาสแตนเลส

 


รหัสสินค้า J4073

เพลาสแตนเลส 3 มิล  ยาว 20 cm.   ราคา 55 บาท
เพลาสแตนเลส 3 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 90 บาท
เพลาสแตนเลส 4 มิล  ยาว 20 cm.   ราคา 65 บาท
เพลาสแตนเลส 4 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 95 บาท
เพลาสแตนเลส 5 มิล  ยาว 20 cm.   ราคา 75 บาท
เพลาสแตนเลส 5 มิล  ยาว 30 cm.   ราคา 85 บาท
เพลาสแตนเลส 5 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 95 บาท
เพลาสแตนเลส 6 มิล  ยาว 10 cm.   ราคา 55 บาท
เพลาสแตนเลส 6 มิล  ยาว 30 cm.   ราคา 90 บาท
เพลาสแตนเลส 6 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 120 บาท
เพลาสแตนเลส 6 มิล  ยาว 1 เมตร   ราคา 240 บาท
เพลาสแตนเลส 8 มิล  ยาว 10 cm.   ราคา 55 บาท
เพลาสแตนเลส 8 มิล  ยาว 30 cm.   ราคา 100 บาท
เพลาสแตนเลส 8 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 160 บาท
เพลาสแตนเลส 8 มิล  ยาว 1 เมตร    ราคา 280 บาท
เพลาสแตนเลส 10 มิล  ยาว 10 cm.   ราคา 55 บาท
เพลาสแตนเลส 10 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 180 บาท
เพลาสแตนเลส 10 มิล  ยาว 1 เมตร    ราคา 320 บาท
เพลาสแตนเลส 12 มิล  ยาว 10 cm.   ราคา 60 บาท
เพลาสแตนเลส 12 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 230 บาท
เพลาสแตนเลส 12 มิล  ยาว 1 เมตร    ราคา 450 บาท
เพลาสแตนเลส 15 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 290 บาท
เพลาสแตนเลส 15 มิล  ยาว 1 เมตร   ราคา 590 บาท
เพลาสแตนเลส 20 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 500 บาท
เพลาสแตนเลส 20 มิล  ยาว 1 เมตร   ราคา 680 บาท
เพลาสแตนเลส 25 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 850 บาท
เพลาสแตนเลส 25 มิล  ยาว 1 เมตร   ราคา 1,450 บาท

 
  • 4072.jpg
  รหัสสินค้า J4072เพลาเหล็ก 4 มิล ยาว 20 cm. ราคา 45 บาทเพลาเหล็ก 4 มิล ยาว 50 cm. ราคา 75 บาทเพลาเหล็ก 5 มิล ยาว 20 cm. ราคา 45 บาทเพลาเหล็ก 6 มิล ยาว 15 cm. ราคา 55 บาทเพลาเหล็ก 6 ...

 • L4009.jpg
  รหัสสินค้า J4009Lead Screw สแตนเลสขนาด 8มิล พร้อมบู๊ททองเหลืองรุ่นยาว 20cm. ราคา 250 บาทรุ่นยาว 30cm. ราคา 350 บาทรุ่นยาว 40cm. ราคา 400 บาทรุ่นยาว 50cm. ราคา 450 บาทรุ่นยาว 60cm. ...

 • J4131.jpg
  รหัสสินค้า : J4131ชุดรางเลื่อนสำเร็จ (Lead Screw)แกนเพลา Lead Screw 8MMรุ่นความยาว 30cm. ราคา 1,550 บาทรุ่นความยาว 50cm. ราคา 1,750 บาท

 • J4152.jpg
  รหัสสินค้า J4152อลูมิเนียมโปรไฟล์ T Slot เบอร์ 2020รุ่นความยาว 15CM ราคา 130 บาทรุ่นความยาว 20CM ราคา 150 บาทรุ่นความยาว 30CM ราคา 190 บาทรุ่นความยาว 50CM ราคา 250 บาทรุ่น V Slot เ...

 • J4177-3.jpg
  รหัสสินค้า : J4177ชุดบอลสกรูแกนเพลา Ball Screw 16MM พร้อม Couplingความยาวทั้งเส้นรวมตัวบล็อก 54cm.ระยะวิ่ง 34CM- ราคาชุดละ 2,500 บาท- ราคาพร้อม Stepping Motor Nema 23 ราคาชุดละ 3,1...
Visitors: 394,782