เพลาสแตนเลส

รหัสสินค้า J4073

เพลาสแตนเลส 3 มิล  ยาว 20 cm.   ราคา 55 บาท
เพลาสแตนเลส 3 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 90 บาท
เพลาสแตนเลส 4 มิล  ยาว 20 cm.   ราคา 65 บาท
เพลาสแตนเลส 4 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 95 บาท
เพลาสแตนเลส 5 มิล  ยาว 20 cm.   ราคา 75 บาท
เพลาสแตนเลส 5 มิล  ยาว 30 cm.   ราคา 85 บาท
เพลาสแตนเลส 5 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 95 บาท
เพลาสแตนเลส 6 มิล  ยาว 10 cm.   ราคา 55 บาท
เพลาสแตนเลส 6 มิล  ยาว 30 cm.   ราคา 75 บาท
เพลาสแตนเลส 6 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 120 บาท
เพลาสแตนเลส 6 มิล  ยาว 1 เมตร   ราคา 240 บาท
เพลาสแตนเลส 8 มิล  ยาว 10 cm.   ราคา 55 บาท
เพลาสแตนเลส 8 มิล  ยาว 30 cm.   ราคา 100 บาท
เพลาสแตนเลส 8 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 140 บาท
เพลาสแตนเลส 8 มิล  ยาว 1 เมตร    ราคา 280 บาท
เพลาสแตนเลส 10 มิล  ยาว 10 cm.   ราคา 55 บาท
เพลาสแตนเลส 10 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 160 บาท
เพลาสแตนเลส 10 มิล  ยาว 1 เมตร    ราคา 320 บาท
เพลาสแตนเลส 12 มิล  ยาว 10 cm.   ราคา 60 บาท
เพลาสแตนเลส 12 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 230 บาท
เพลาสแตนเลส 12 มิล  ยาว 1 เมตร    ราคา 450 บาท
เพลาสแตนเลส 15 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 290 บาท
เพลาสแตนเลส 15 มิล  ยาว 1 เมตร   ราคา 590 บาท
เพลาสแตนเลส 20 มิล  ยาว 50 cm.   ราคา 450 บาท
เพลาสแตนเลส 20 มิล  ยาว 1 เมตร   ราคา 680 บาท  • 4072.jpg
    รหัสสินค้า J4072 เพลาเหล็ก 4 มิล ยาว 20 cm. ราคา 45 บาทเพลาเหล็ก 4 มิล ยาว 50 cm. ราคา 75 บาทเพลาเหล็ก 5 มิล ยาว 20 cm. ราคา 45 บาทเพลาเหล็ก 6 มิล ยาว 15 cm. ราคา 55 บาทเพลาเหล็ก 6...

  • L4009.jpg
    รหัสสินค้า J4009 Lead Screw สแตนเลสขนาด 8มิล พร้อมบู๊ททองเหลือง รุ่นยาว 20cm. ราคา 280 บาท รุ่นยาว 30cm. ราคา 450 บาท รุ่นยาว 50cm. ราคา 650 บาท รุ่นยาว 100cm. ราคา 1200 บาท
Visitors: 55,141