มอเตอร์รอบจัด • L2037.jpg
  รหัสสินค้า : J2037มอเตอร์รอบจัด ขนาดเล็ก รุ่น 3-6V. 12,700 RPMรุ่น 6-12V. 15,000 RPMราคา 55 บาท

 • J2073.jpg
  รหัสสินค้า : J2073มอเตอร์รอบจัด ขนาดเล็ก 3V. 15,000 RPMราคา 45 บาท

 • J2058.jpg
  รหัสสินค้า J2058 มอเตอร์ 12V 11,500RPM ยี่ห้อ Johnson ราคา 65 บาท

 • J2072.jpg
  รหัสสินค้า : J2072มอเตอร์ 6vdc. 18,000 rpm รอบจัดขนาดแกนมอเตอร์ 3.15 มิล เป็นของใหม่ราคา 170 บาท

 • J2057-1.jpg
  รหัสสินค้า J2057 12vdc. 7,300 rpm รอบจัดขนาดแกนมอเตอร์ 3.2มิล เป็นของใหม่ราคา 190 บาท

 • J2008-1.jpg
  รหัสสินค้า J2008 มอเตอร์12 vdc. 12,000 rpm 3a. รอบจัด แกนมอเตอร์ขนาด 3.25 มิล เป็นของใหม่ราคา 190 บาท

 • J2038-1.jpg
  รหัสสินค้า J2038 มอเตอร์12vdc. 2500rpm. 2.5a. แกนมอเตอร์ 5มม.ราคา 380 บาท

 • J2056-1.jpg
  รหัสสินค้า J2056 มอเตอร์ 12V. 20,000RPM 5A. แกนเพลา 5มิล รอบจัด ราคา 350 บาท

 • J2062.jpg
  รหัสสินค้า : J2062มอเตอร์รอบจัด 12VDC. 8,000 RPMแรงบิดดี แกนเพลา 5 มิลราคา 350 บาท

 • L2009.jpg
  รหัสสินค้า : J2009มอเตอร์รอบเร็ว 7w. แกนมอเตอร์ขนาด 5 มิลเป็นรุ่นมีแบริ่ง (ลูกปืน) ของใหม่รุ่น 12 vdc.มี 1500, 2000, 5000, 10000 rpm.รุ่น 24 vdc. 4000, 7000 rpmราคา 490 บาท

 • J2075.jpg
  รหัสสินค้า : J2075มอเตอร์รอบเร็ว 25w.เป็นรุ่นมีแบริ่ง (ลูกปืน) ของใหม่แกนมอเตอร์ขนาด 6 มิล เพลาออก 2ด้านรุ่น 24 vdc. 4,000 rpmราคา 950 บาท

 • J2097.jpg
  รหัสสินค้า : J2097มอเตอร์แรงบิดดี ของใหม่มี 12V และ 24V.4000rpm. 25Wเส้นผ่านศูนย์กลางมอเตอร์ 6 cm. แกน 8 มิลราคา 950 บาท
Visitors: 273,157