ZGX45RGG

รหัสสินค้า J2029

มอเตอร์เกียร์ของใหม่ ขนาดมอเตอร์ 45 มิล แกนเพลา 10 มิล
เกียร์ทดเป็นแบบ planetary เฟืองทดเป็นเหล็ก
สามารถรับน้ำหนักได้ 30-50 kg.cm แล้วแต่อัตราทด
รุ่น 12 vdc. มี 10, 30, 50, 100, 150, 250, 400, 660 rpm
รุ่น 24 vdc. มี 5, 20, 50, 100, 150, 250, 300, 450, 600 rpm 
ราคา 1,900 บาท

 • J2010-1.jpg
  รหัสสินค้า J2010 มอเตอร์เกียร์ของใหม่ เกียร์ทดเป็นแบบ planetary เฟืองทดเป็นเหล็กทั้งหมด แกนเพลา 6 มิลขนาดมอเตอร์ 28 มิลรุ่น 12 vdc. มี 5,10,20,30,45,50,60,100,150,200,300,400,500 r...

 • J2004-1.jpg
  รหัสสินค้า J2004 มอเตอร์เกียร์ของใหม่ เกียร์ทดเป็นแบบ planetary ขนาดมอเตอร์ 38มิล แกนเพลา 8มิลเฟืองทดเป็นเหล็กทั้งหมด สามารถรับน้ำหนักได้ 15-40 กิโลกรัมแล้วแต่ความเร็วรุ่น 12 vdc. ...

 • J2106.jpg
  รหัสสินค้า J2106มอเตอร์เกียร์ของใหม่ เกียร์ทดเป็นแบบ planetaryขนาดมอเตอร์ 38มิล แกนเพลา 8มิลเฟืองทดเป็นเหล็กทั้งหมดสามารถรับน้ำหนักได้ 15-40 กิโลกรัมแล้วแต่ความเร็ว24 vdc. มี 5, 10...

 • L2045.jpg
  รหัสสินค้า J2045 มอเตอร์เกียร์ของใหม่ ขนาดมอเตอร์ 60มิล แกนเพลา 12มิลเกียร์ทดเป็นแบบ planetaryเฟืองทดเป็นเหล็กทั้งหมดสามารถรับน้ำหนักได้ 40-80 กิโลกรัมแล้วแต่ความเร็วรอบรุ่น 12 vdc...
Visitors: 402,922