มอเตอร์ Brushless



  • J1020.jpg
    รหัสสินค้า J1020 มอเตอร์เกียร์48 vdc. 750w. 500 Rpm 21A. (ของใหม่)เป็น brushless ( 8 สาย ) ไม่มีแปลงถ่านราคา 4900 บาท

  • J1023.jpg
    รหัสสินค้า J1023 มอเตอร์รถไฟฟ้า48 vdc. 1000w. 650 Rpm 26 A. (ของใหม่)แกนเพลา 22 มิล เป็น brushless ( 8 สาย ) ไม่มีแปลงถ่านราคา 9,900 บาท

  • J1026.jpg
    รหัสสินค้า J1026 มอเตอร์รถไฟฟ้า48 vdc. 1200w. 650 Rpm 31.5 A. (ของใหม่)แกนเพลา 22 มิลเป็น brushless ( 8 สาย ) ไม่มีแปลงถ่านราคา 11,500 บาท
Visitors: 12,289