ZGA37RG

รหัสสินค้า J2013

มอเตอร์เกียร์  แกนเพลา 6มิล ( แกนกลาง ) รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 5-10 กิโลกรัม  
รุ่น 12 vdc. มี
2, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 300, 420, 500, 650, 1000 rpm
ราคา300 บาท 
 
รุ่น 24 vdc. มี
10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 350, 450, 600 rpm
ราคา 350 บาท

 • J2007-1.jpg
  รหัสสินค้า J2007มอเตอร์เกียร์ของใหม่ แกน 3 มิลรุ่น 3vdc. มี 10 ,50 ,150 ,300 rpm.รุ่น 6 vdc. มีความเร็ว 10,50,100,200 rpmรุ่น 12 vdc. มีความเร็ว 5,10,20,50,100,200,400,800 rpmรับน้...

 • J2005.jpg
  รหัสสินค้า : J2005มอเตอร์เกียร์(เฟืองเป็นเหล็กทั้งหมด)แกนเพลา 4 มิลรับน้ำหนักได้ 2-3kg นิยมทำโรบอทขนาดเล็ก ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง6vdc มีความเร็ว 150, 400, 500, 800 rpm9vdc มีค...

 • J2006-1.jpg
  รหัสสินค้า J2006 มอเตอร์เกียร์(เฟืองเป็นเหล็กทั้งหมด)แกนเพลา 4 มิล12vdc(ของใหม่) มีความเร็วรอบ 5,10, 20, 30,50,100,150,200,300,400,500 rpm รับน้ำหนักได้ 1-2 kg นิยมทำโรบอทข...

 • J2015.jpg
  รหัสสินค้า J2015 มอเตอร์เกียร์ของใหม่แกนเพลา 6มิล12 vdc. มี 5, 10, 20,30, 50,100,150, 200, 300, 400 rpm รับน้ำหนักได้ 4-6 กิโลกรัม แล้วแต่ความเร็ว ราคา 280 บาท

 • J2021.jpg
  รหัสสินค้า J2021 มอเตอร์เกียร์ (แกนเยื้อง)แกนเพลา 6 มิล รับน้ำหนักได้ 3-10 กิโลกรัมรุ่น 12 vdc.มี 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 450, 600, 1000 rpmราคา 300 บาทรุ่น 24 vdc.มี 10...

 • J2033.jpg
  รหัสสินค้า J2033 มอเตอร์เกียร์เฟืองทดเป็นเหล็กทั้งหมดรับน้ำหนักได้ 5-15 กิโลกรัม แล้วแต่ความเร็วรอบ รุ่น 12v. มี 5, 10, 30, 60, 100, 150, 200, 300, 450, 600, 1000 rpm.รุ่น 24v. มี ...

 • J2019-3.jpg
  รหัสสินค้า J2019 มอเตอร์เกียร์12 vdc. (ของใหม่ ) แกน 8 มิลแรงบิดดี เฟืองทดเป็นเหล็กทั้งหมดมีความเร็ว 10, 20, 50, 100, 150, 300, 400 rpmราคา 650 บาท

 • J2002-1.jpg
  รหัสสินค้า : J2002มอเตอร์เกียร์ของใหม่แกนเพลา 8 มิลเฟืองทดเป็นเหล็กทั้งหมดรับน้ำหนักได้ 20-40 kg-cm (แล้วแต่ความเร็วรอบ)รุ่น 12vdc .มี 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 400...

 • L2016.jpg
  รหัสสินค้า : J2016มอเตอร์เกียร์15w. ของใหม่ เฟืองทดเป็นเหล็กแกนเพลา 8 มิลสามารถรับน้ำหนักได้ 30-40 กิโลกรัม แล้วแต่ความเร็วรอบรุ่น 12 vdc. 10, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 800 rpmร...

 • J2039-1.jpg
  รหัสสินค้า : J2039มอเตอร์เกียร์ของใหม่แรงบิดดีมีเพลาออก 2 ด้าน แกน 10 มิล (อีกด้านเพลา 8 มิล)รุ่น 12 vdc. 5, 10, 50, 120, 250, 500, 600, 1000 rpm.รุ่น 24 vdc. 5, 10, 50, 120, 250, ...

 • L2014.jpg
  รหัสสินค้า : J2014มอเตอร์เกียร์36w. ของใหม่ เฟืองทดเป็นเหล็ก แกนเพลา 10 มิล สามารถรับน้ำหนักได้ 15-60 กิโลกรัม แล้วแต่ความเร็วรอบ 12 vdc. 5, 10, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 400, 500...

 • J2022.jpg
  รหัสสินค้า : J2022มอเตอร์เกียร์ติดเบรก แกนเพลา 10 มิล12vdc. 100rpm 36w.แกนล็อคในตัว ต้องจ่ายไฟ 12 vdc. เพื่อปลดเบรกก่อนเหมาะกับงานที่ต้องการล็อคแกนมอเตอร์เมื่อไม่จ่ายไฟราคา 3,200 บ...

 • L2035.jpg
  รหัสสินค้า : J2035 มอเตอร์เกียร์90w. แกน 12มิลรับน้ำหนักได้ 50 - 100 kg.cm. แล้วแต่ความเร็วรอบรุ่น 12vdc. มีความเร็ว 10, 150 rpmรุ่น 24vdc.มีความเร็ว 10, 110rpmราคา 3,500บาท

 • L2011.jpg
  รหัสสินค้า : J2011มอเตอร์เกียร์60 w. ( ของใหม่ ) แกนเพลา 10 มิลรับน้ำหนักได้ 60-80 กิโลกรัมมีรุ่น 12 vdc. 10 , 100 rpm.และรุ่น 24 vdc. 50 , 150 rpm. ราคา 2,800 บาท

 • L2043.jpg
  รหัสสินค้า : J2043มอเตอร์เกียร์ แกน 8 มม.แรงบิดสูงรับน้ำหนักได้ 20-30 กิโลกรัม โครงสร้างเป็นเหล็กทั้งหมด (รวมทั้ง เฟืองเกียร์)รุ่น 12 vdc. มีความเร็ว 5, 10, 30, 50, 70, 100, 160, 2...

 • J2082.jpg
  รหัสสินค้า : J2082มอเตอร์เกียร์ 12V 250W 100RPMสามารถเปลี่ยน Gear Box ( J2055 ) เลือกรอบได้แกนเพลา 15 มิลราคา 3,500 บาท
Visitors: 269,807