หัว GEAR BOX

       รหัสสินค้า : J2055

หัว Gear box ใช้กับมอเตอร์ 220vac. เท่านั้น
 
รุ่นมอเตอร์ 15W ราคา 950 บาท
 - 3GN180K อัตราทด 1:180 
 - 3GN25K อัตราทด 1:25
 - 3GN3K อัตราทด 1:3
 
รุ่นมอเตอร์ 25W ราคา 1,200 บาท
 - 4GN180K อัตราทด 1:180 
 - 4GN25K อัตราทด 1:25
 - 4GN15K อัตราทด 1:15
 
รุ่นมอเตอร์ 40W, 60w, 90W ราคา 1,500 บาท
 - 5GN180K อัตราทด 1:180 
 - 5GN25K อัตราทด 1:25
 - 5GN3K อัตราทด 1:3
 
Visitors: 166,090