หัว GEAR BOX

       รหัสสินค้า : J2055
หัว Gear box ใช้กับมอเตอร์ 220vac. เท่านั้น
  รุ่นมอเตอร์ 15W แกนเพลา 10 มิล ราคา 950 บาท
 - 3GN180K อัตราทด 1:180 
 - 3GN25K อัตราทด 1:25
 - 3GN3K อัตราทด 1:3
 รุ่นมอเตอร์ 25W แกนเพลา 10 มิล ราคา 1,200 บาท
 - 4GN180K อัตราทด 1:180 
 - 4GN25K อัตราทด 1:25
 - 4GN15K อัตราทด 1:15
 - 4GN7.5K อัตราทด 1:7.5


 รุ่นมอเตอร์ 40W เพลา 12 มิล ราคา 1,500 บาท
 - 5GN180K อัตราทด 1:180 
 - 5GN100K อัตราทด 1:100
 - 5GN25K อัตราทด 1:25
 - 5GN10K อัตราทด 1:10
 - 5GN7.5K อัตราทด 1:7.5
 - 5GN3K อัตราทด 1:3
รุ่นมอเตอร์ 60W,90W,120W เพลา 15 มิล ราคา 1,500 บาท
 - 5GU100K อัตราทด 1:100
 - 5GU25K อัตราทด 1:25
 - 5GU10K อัตราทด 1:10
 - 5GU7.5K อัตราทด 1:7.5
 - 5GU3K อัตราทด 1:3
รุ่นมอเตอร์ 200W เพลา 15 มิล ราคา 1,700 บาท
 - 6GU180K อัตราทด 1:180
 - 6GU50K อัตราทด 1:50
 - 6GU25K อัตราทด 1:25
 - 6GU15K อัตราทด 1:15
 - 6GU10K อัตราทด 1:10
 - 6GU5K อัตราทด 1:5
 - 6GU3K อัตราทด 1:3
 
Visitors: 402,921