เฟืองโซ่จักรยาน


รหัสสินค้า : J4018
เฟืองโซ่จักรยาน มีดุมยึดน็อต
ขนาด 9 ฟัน Diameter 40mm. มีรู 6,8,10,12 มิล       ราคา 190 บาท 
ขนาด 12 ฟัน Diameter 55mm. มีรู 10,12,15 มิล        ราคา 230 บาท 
ขนาด 18 ฟัน Diameter 80mm. มีรู 8,10,12,15 มิล     ราคา 280 บาท 
ขนาด 27 ฟัน Diameter 115mm. มีรู 8,10,12,15 มิล    ราคา 380 บาท 
ขนาด 36 ฟัน Diameter 150mm. มีรู 10,12 มิล        ราคา 550 บาท

 • J4003.jpg
  รหัสสินค้า : J4003เฟืองโซ่เบอร์ 259 ฟัน Diameter 21 มิล มีรู 4,5,6,8 มิล ราคา 100 บาท12 ฟัน Diameter 28 มิล มีรู 6,7,8,10,12 มิล ราคา 120 บาท18 ฟัน Diameter 40 มิล มีรู 6,7,8,...

 • L4021.jpg
  รหัสสินค้า : J4021เฟืองโซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 420 มีดุมยึดน็อตขนาด 9 ฟัน Diameter 40mm รู 8,10,12 มิล ราคา 250 บาทขนาด 12ฟัน Diameter 55mm. รู 15 มิล ราคา 290 บาทขนาด 15ฟัน Diameter 6...

 • L4027.jpg
  รหัสสินค้า : J4027เฟืองโซ่ปีกเบอร์ 428 (ใช้คู่กับ J4023)ขนาด 9 ฟัน Diameter 40mm รู 8 มิล ราคา 280 บาทขนาด 18 ฟัน Diameter 80mm รู 8 มิล ราคา 380 บาทขนาด 27 ฟัน Diameter 115mm. รู ...

 • L4006.jpg
  รหัสสินค้า : J4006เฟืองโซ่เบอร์ 25ไม่มีดุมยึดขนาด 55 ฟัน ราคา 250 บาทขนาด 65 ฟัน ราคา 350 บาทขนาด 68 ฟัน ราคา 350 บาทขนาด 80 ฟัน ราคา 350 บาท

 • L4004.jpg
  รหัสสินค้า : J4004แป้นดุมสำหรับยึดจานเฟืองโซ่ใช้คู่กับ j4006 มีขนาดรูแกน 6,8,10,12 มิลราคา 190 บาท
Visitors: 402,930