สายพานร่อง XL

                 
  รหัสสินค้า : J4014 
     หน้ากว้างสายพาน 10MM.
เบอร์ 60XL เส้นรอบวง 6 นิ้ว ( 15 cm. ) ราคา 100 บาท
เบอร์ 70XL เส้นรอบวง 7 นิ้ว ( 18 cm. ) ราคา 110 บาท
เบอร์ 80XL เส้นรอบวง 8 นิ้ว ( 20 cm. ) ราคา 120 บาท
เบอร์ 90XL เส้นรอบวง 9 นิ้ว ( 23 cm. ) ราคา 120 บาท
เบอร์ 100XL เส้นรอบวง 10 นิ้ว ( 25 cm. ) ราคา 130 บาท
เบอร์ 110XL เส้นรอบวง 11 นิ้ว ( 28 cm. ) ราคา 130 บาท
เบอร์ 118XL เส้นรอบวง 11.8 นิ้ว ( 29 cm. ) ราคา 150 บาท
เบอร์ 120XL เส้นรอบวง 12 นิ้ว ( 30 cm. ) ราคา 160 บาท
เบอร์ 126XL เส้นรอบวง 12.6 นิ้ว ( 32 cm. ) ราคา 160 บาท
เบอร์ 140XL เส้นรอบวง 14 นิ้ว ( 36 cm. ) ราคา 170 บาท
เบอร์ 150XL เส้นรอบวง 15 นิ้ว ( 38 cm. ) ราคา 170 บาท
เบอร์ 160XL เส้นรอบวง 16 นิ้ว ( 40 cm. ) ราคา 190 บาท
เบอร์ 170XL เส้นรอบวง 17 นิ้ว ( 43 cm. ) ราคา 190 บาท
เบอร์ 180XL เส้นรอบวง 18 นิ้ว ( 46 cm. ) ราคา 190 บาท
เบอร์ 200XL เส้นรอบวง 20 นิ้ว ( 51 cm. ) ราคา 220 บาท
เบอร์ 220XL เส้นรอบวง 22 นิ้ว ( 56 cm. ) ราคา 250 บาท
เบอร์ 240XL เส้นรอบวง 24 นิ้ว ( 61 cm. ) ราคา 280 บาท
เบอรฺ 260XL เส้นรอบวง 26นิ้ว ( 66cm. ) ราคา 280บาท
เบอร์ 280XL เส้นรอบวง 28 นิ้ว ( 71 cm. ) ราคา 290 บาท
เบอร์ 320XL เส้นรอบวง 32 นิ้ว ( 81 cm. ) ราคา 320 บาท
เบอร์ 340XL เส้นรอบวง 34 นิ้ว ( 86 cm. ) ราคา 340 บาท
เบอร์ 400XL เส้นรอบวง 40 นิ้ว ( 102 cm. ) ราคา 350 บาท
เบอร์ 498XL เส้นรอบวง 49.8 นิ้ว ( 126 cm. ) ราคา 390 บาท
เบอร์ 564XL เส้นรอบวง 56.4 นิ้ว ( 143 cm. ) ราคา 420 บาท
เบอร์ 600XL เส้นรอบวง 60 นิ้ว ( 152 cm. ) ราคา 420 บาท
เบอร์ 700XL เส้นรอบวง 70 นิ้ว ( 178 cm. ) ราคา 450 บาท
เบอร์ 860XL เส้นรอบวง 86 นิ้ว ( 218 cm. ) ราคา 490 บาท
เบอร์ 884XL เส้นรอบวง 88.4 นิ้ว ( 225 cm. ) ราคา 520 บาท
เบอร์ 1020XL เส้นรอบวง 102 นิ้ว ( 259 cm. ) ราคา 550 บาท 
 
สายพาน XL แบบเปิด (เสริมเหล็ก) แบ่งขายเป็นเมตร เมตรละ 190 บาท

 • L4059.jpg
  รหัสสินค้า : J4059หน้ากว้างสายพาน 5มิลเบอร์ S2M-156 เส้นรอบวง 15 CM. ราคา 45 บาทเบอร์ S2M-160 เส้นรอบวง 15.5 CM. ราคา 50 บาทเบอร์ S2M-180 เส้นรอบวง 18 CM. ราคา 70 บาทเบอร์ S2M-200 ...

 • L4086.jpg
  รหัสสินค้า : J4086สายพานร่อง Lหน้ากว้าง 13 มิลเบอร์ 169L เส้นรอบวง 42 cm. ราคา 190 บาทเบอร์ 198L เส้นรอบวง 48 cm. ราคา 220 บาทเบอร์ 258L เส้นรอบวง 64 cm. ราคา 280 บาทเบอร์ 322L เส้...

 • L4084.jpg
  รหัสสินค้า : J4084สายพานตีนตะขาบ 2 หน้าร่อง XL หน้ากว้าง 4cm.เบอร์ 260 XL เส้นรอบวง 66 cm. ราคาเส้นละ 1050 บาทเบอร์ 490 XL เส้นรอบวง 120 cm. ราคาเส้นละ 1950 บาท

 • J4029.jpg
  รหัสสินค้า : J4029สายพานลำเลียงร่อง XL หน้ากว้าง 4cm.เบอร์ 260 XL เส้นรอบวง 66 cm. ราคาเส้นละ 450 บาทเบอร์ 490 XL เส้นรอบวง 120 cm. ราคาเส้นละ 650 บาท

 • J4114.jpg
  รหัสสินค้า : J4114สายพาน S3M หน้ากว้าง 7MM.เบอร์ S3M-150 เส้นรอบวง 15CM. ราคา 65 บาทเบอร์ S3M-180 เส้นรอบวง 18CM. ราคา 70 บาทเบอร์ S3M-201 เส้นรอบวง 20CM. ราคา 80 บาทเบอร์ S3M-237 ...

 • J4137.jpg
  รหัสสินค้า : J4137สายพานร่อง 5M หน้ากว้าง 15MMเบอร์ 5M-250 เส้นรอบวง 25 CM ราคา 150 บาทเบอร์ 5M-350 เส้นรอบวง 35 CM ราคา 180 บาทเบอร์ 5M-450 เส้นรอบวง 45 CM ราคา 200 บาทเบอร์ 5M-49...

 • J4155.jpg
  รหัสสินค้า : J4155สายพานลำเลียง CONVEYORหน้ากว้าง 20CM เส้นรอบวง 100CM เส้นละ 850 บาทหน้ากว้าง 20CM เส้นรอบวง 200CM เส้นละ 1,450 บาทหน้ากว้าง 30CM เส้นรอบวง 100CM เส้นละ 950 บาทหน้...
Visitors: 376,162