เฟืองขบ Superlene Nylon


รหัสสินค้า : J4028
เฟืองขบSuperlene Nylon น้ำหนักเบา Module 1 
20 ฟัน Diameter 22 มิล มีรู 4, 6, 8 มิล ราคา 130 บาท 
30 ฟัน Diameter 32 มิล มีรู 6, 8, 10 มิล ราคา 170 บาท 
40 ฟัน Diameter 42 มิล มีรู 6 มิล ราคา 190 บาท 
60 ฟัน Diameter 62 มิล มีรู 6, 8, 10 มิล ราคา 290 บาท
80 ฟัน Diameter 82 มิล มีรู 10 มิล ราคา 350 บาท


 • L4005.jpg
  รหัสสินค้า J4005เฟืองขบเหล็ก module 1 เป็นของใหม่หน้าฟันเฟืองหนา 10MM (ไม่รวมดุม)12 ฟัน Diameter 14 มิล มีรูแกน 4, 6 มิล ราคา 120 บาท16 ฟัน Diameter 18 มิล มีรูแกน 3, 4, 6, 8 มิล ร...

 • J4158.jpg
  รหัสสินค้า : J4158เฟืองขบเหล็ก M.2 เป็นของใหม่หน้าฟันเฟืองหนา 20MM (ไม่รวมดุม)15ฟันDiameter 34 มิล มีรูแกน 8 , 10 มิล ราคา 250 บาท20ฟันDiameter 44 มิล มีรูแกน 8 , 10 มิล ราคา 290 บ...

 • J4134-2.jpg
  รหัสสินค้า : J4134เฟืองหมุนอลูมิเนียม (เฟืองโต๊ะจีน)เฟือง Module 1 ใช้คู่กับรหัส J4005 หรือ J4028 ได้เส้นผ่านศูนย์กลาง 20CM ขนาด 148 ฟันราคา 950 บาท

 • J4161-1.jpg
  รหัสสินค้า : J4161 ชุดเฟืองพลาสติกขนาดเล็กราคาชุดละ 190 บาท
Visitors: 376,158