เฟืองขบเหล็ก M.1


รหัสสินค้า J4005
เฟืองขบเหล็ก module 1 เป็นของใหม่ 
หน้าฟันเฟืองหนา 10MM (ไม่รวมดุม)
12 ฟัน Diameter 14 มิล มีรูแกน 4, 6 มิล ราคา 120 บาท 
16 ฟัน Diameter 18 มิล มีรูแกน 3, 4, 6, 8 มิล ราคา 130 บาท 
20 ฟัน Diameter 22 มิล มีรูแกน 5, 6, 6.35, 8, 10, 12 มิล ราคา 160 บาท 
30 ฟัน Diameter 32 มิล มีรูแกน 6, 8, 10, 12 มิล ราคา 180 บาท 
40 ฟัน Diameter 42 มิล มีรูแกน 6, 8, 10, 12 มิล ราคา 250 บาท 
60 ฟัน Diameter 62 มิล มีรูแกน 6, 8, 10, 12 มิล ราคา 390 บาท 
65 ฟัน Diameter 67 มิล มีรูแกน 8,  10, 12 มิล ราคา 390 บาท 
80 ฟัน Diameter 82 มิล มีรูแกน 8, 10, 12 มิล ราคา 490 บาท
100 ฟัน Diameter 102 มิล มีรูแกน 8, 10, 12, 15  มิล ราคา 590 บาท


 • L4028.jpg
  รหัสสินค้า : J4028เฟืองขบSuperlene Nylonน้ำหนักเบา Module 120 ฟัน Diameter 22 มิล มีรู 4, 6, 8 มิล ราคา 130 บาท30 ฟันDiameter 32 มิล มีรู 6, 8, 10 มิล ราคา 170 บาท40 ฟัน Diameter 4...

 • J4158.jpg
  รหัสสินค้า : J4158เฟืองขบเหล็ก M.2 เป็นของใหม่หน้าฟันเฟืองหนา 20MM (ไม่รวมดุม)15ฟันDiameter 34 มิล มีรูแกน 8 , 10 , 12 มิล ราคา 250 บาท20ฟันDiameter 44 มิล มีรูแกน 8 , 10 , 12 มิล ...

 • J4134-2.jpg
  รหัสสินค้า : J4134เฟืองหมุนอลูมิเนียม (เฟืองโต๊ะจีน)เฟือง Module 1 ใช้คู่กับรหัส J4005 หรือ J4028 ได้เส้นผ่านศูนย์กลาง 20CM ขนาด 148 ฟันราคา 950 บาท

 • J4161-1.jpg
  รหัสสินค้า : J4161 ชุดเฟืองพลาสติกขนาดเล็กราคาชุดละ 190 บาท
Visitors: 405,832