เฟืองดอกจอก

       เฟืองดอกจอก (Bevel Gears)
เป็นเฟืองที่ใช้สำหรับส่งกำลังจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง
โดยจะทำมุมตัดกัน 90° 
 

 • L4026.jpg
  รหัสสินค้า : J4026เฟืองดอกจอกของใหม่ขนาด 30 ฟันทำจาก superlene nylon น้ำหนักเบามีขนาดแกน 6,8 มม.ตัวละ 140 บาท

 • L4033.jpg
  รหัสสินค้า : J4033เฟืองดอกจอกเหล็กของใหม่เฟือง Module 1- รุ่น 20 ฟัน มีรูแกน 6,8,10 มิล ราคาคู่ละ 380 บาท- รุ่น 30 ฟัน มีรูแกน 6,8,10,12 มิล ราคาคู่ละ 550 บาทเฟือง Module 1.5- รุ่น...

 • L4050.jpg
  รหัสสินค้า : J4050เฟืองดอกจอก (แบบทด)รุ่น Module 1 อัตราทด 1 : 1.5มีรูแกน 6, 8, 10, 12 มิลราคาชุดละ 450 บาทรุ่น Module 1.5 อัตราทด 1 : 2มีรูแกน 8, 10, 12 มิลราคาชุดละ 480 บาท

 • J4146.jpg
  รหัสสินค้า : J4146ชุดสำเร็จเฟืองดอกจอกเหล็กของใหม่เฟืองเป็น Module 1 อัตราทด 1 : 1มีแกนเพลา 6 , 8 มิลราคาชุดละ 1,150 บาท
Visitors: 394,785