เฟืองดอกจอกเหล็ก


รหัสสินค้า : J4033
เฟืองดอกจอกเหล็ก ของใหม่
เฟือง Module 1
- รุ่น 20 ฟัน มีรูแกน 6,8,10 มิล ราคาคู่ละ 380 บาท
- รุ่น 30 ฟัน มีรูแกน 6,8,10,12 มิล ราคาคู่ละ 550 บาท
 
เฟือง Module 1.5
- รุ่น 20 ฟัน มีรูแกน 6,8,10,12 มิล ราคาคู่ละ 480 บาท
 

  • L4026.jpg
    รหัสสินค้า : J4026เฟืองดอกจอกของใหม่ขนาด 30 ฟันทำจาก superlene nylon น้ำหนักเบามีขนาดแกน 6,8 มม.ตัวละ 140 บาท

  • L4050.jpg
    รหัสสินค้า : J4050เฟืองดอกจอก (แบบทด)รุ่น Module 1 อัตราทด 1 : 1.5มีรูแกน 6, 8, 10, 12 มิลราคาชุดละ 450 บาทรุ่น Module 1.5 อัตราทด 1 : 2มีรูแกน 8, 10, 12 มิลราคาชุดละ 480 บาท
Visitors: 219,882