เฟืองหนอน

      เฟืองหนอน (Worm Gears)
ประกอบด้วยเกลียวตัวหนอนและเฟืองตามประกอบกันเป็นชุด
ใช้ส่งกำลังที่แกนเพลาที่ตั้งฉากกัน มีอัตราทดค่อนข้างสูง 
และล็อคแกนเพลาฝั่งตัวตาม

 


  • L4025.jpg
    รหัสสินค้า : J4025ชุดเฟืองหนอน ( ของใหม่ )เป็นเฟืองเหล็กทั้งชุด-- อัตราทด 1:30 --มีขนาดรูแกน 6, 8, 10, 12 มิลราคาชุดละ 390 บาท-- อัตราทด 1:40 --มีขนาดรูแกน 6, 8, 10, 12 มิลราคาชุดล...

  • L4032.jpg
    รหัสสินค้า : J4032ชุดเฟืองหนอน อัตราทด1:19ตัวเฟืองเป็นเหล็ก Housingเป็นอลูมิเนียมมีรู 6,8,10 มิลราคาชุดละ 850 บาท
Visitors: 402,919