ตลับลูกปืนทรงสี่เหลี่ยม

รหัสสินค้า : J4008
ตุ๊กตาแบริ่งอลูมิเนียมทรงสี่เหลี่ยม
มีทั้งแบบยึดแนวตั้ง( 2 รูน๊อต) และแนวนอน (4 รูน๊อต ) 
รู 5 มิล ราคา 90 บาท
รู 6 มิล ราคา 100 บาท
รู 8 มิล ราคา 100 บาท
รู 10 มิล ราคา 120 บาท
รู 12 มิล ราคา 150 บาท
รู 15 มิล ราคา 280 บาท
Visitors: 189,844