ลูกปืนสไลด์กรอบอลูมิเนียม


รหัสสินค้า : J4062
ลูกปืนสไลด์ ( BUSH BARRING )พร้อมเฮ้าส์ซิ่งอลูมิเนียม เป็นของใหม่ 
รู 6มิล กว้าง 2.8 cm. ยาว 2.5 cm. ราคา 250 บาท 
รู 8 มิล กว้าง 3.2 cm ยาว 3 cm ราคา 150 บาท 
รู 10 มิล กว้าง 3.8 cm ยาว 3.5 cm ราคา 220 บาท 
รู 12 มิล กว้าง 4 cm ยาว 3.6 cm ราคา 280 บาท 
รู 16 มิล กว้าง 5 cm ยาว 4.4 cm ราคา 350 บาท
รู 20 มิล กว้าง 5.5 cm ยาว 5 cm ราคา 400 บาท
รู 25 มิล กว้าง 6.5 cm ยาว 7.5 cm ราคา 450 บาท

  • L4064.jpg
    รหัสสินค้า : J4064ลูกปืนสไลด์( BUSH BARRING )ของใหม่รู 4 มิล ยาว 12 มิล Diameter 8 มิล ราคา 70 บาทรู 5 มิล ยาว 15 มิล Diameter 10 มิล ราคา 80 บาทรู 6 มิล ยาว 19 มิล Diameter 12 มิล...

  • L4063.jpg
    รหัสสินค้า : J4063ลูกปืนสไลด์( BUSH BARRING )ของใหม่ ฐานสีเหลี่ยมจัตุรัสรู 6 มิล ยาวรวมฐาน 2 cm. ราคา 140 บาทรู 8 มิล ยาวรวมฐาน 2.5 cm. ราคา 160 บาทรู 8 มิล ยาวรวมฐาน 4.5 cm. ราคา ...
Visitors: 405,830