ข้อต่อแกนเพลา

รหัสสินค้า : J4001
ข้อต่อแกนเพลา สำหรับต่อแกนเพลาต่างๆ
มีหลายขนาด ทั้งแบบสองข้างเท่ากันหรือไม่เท่ากัน
มีขนาดตั้งแต่ 2 มิล-12 มิล 
ราคาตั้งแต่ 40-90 บาท
Visitors: 365,315