ล้อโอมนิ

                Omni Wheels
เป็นล้อที่ทำให้รถหรือหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้
ในหลายๆทิศทาง โดยที่ไม่ต้องตีวงเลี้ยว 
รถหรือหุ่นยนต์จะมีอิสระในการเคลื่อนไหวที่สูงกว่าการใช้ล้อแบบปกติ

 • L4097_1.jpg
  รหัสสินค้า : J4097ล้อโอมนิ 2ชั้นขนาด 4นิ้ว ( 100MM )ตัวล้อยางแต่ละล้อมีลูกปืนรองรับราคาล้อละ 2,100 บาทแป้นยึดล้อ ( ขายแยก )รหัสสินค้า : J4120มีเหล็กและอลูมิเนียมมีรู 8, 10, 12 มิลอ...

 • L4098_1.jpg
  รหัสสินค้า : J4098ล้อโอมนิ 2ชั้นขนาด 2.5นิ้วราคาล้อละ780 บาทแป้นดุมยึดล้อ อันละ 120บาท

 • J4112.jpg
  รหัสสินค้า : J4112ล้อโอมนิพลาสติก 2ชั้นขนาด 2นิ้ว หนา 35 มิลราคาล้อละ 400 บาทบู๊ททองเหลืองยึดล้อ อันละ 80บาท

 • J4115.jpg
  รหัสสินค้า : J4115ล้อโอมนิอลูมิเนียม 2ชั้นขนาด 5นิ้ว ( 127MM )ราคาล้อละ 2,800 บาทแป้นยึดล้อ ( ขายแยก )รหัสสินค้า : J4120มีเหล็กและอลูมิเนียมมีรู 8, 10, 12 มิลอันละ 180 บาท
Visitors: 55,139