ล้อเบลดเขียว 5นิ้ว

รหัสสินค้า : J4045
Roller blade 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5 cm. หนา 4 cm. รับน้ำหนักได้สูง 
ถ้าใส่แบริ่ง 8mm หรือ 10mm ราคาคู่ละ 420 บาท 
ถ้าใส่บู๊ทล้อยึดแกน มีรู 4,6,8,10 mm. ราคาคู่ละ 700 บาท

 • L4038.jpg
  รหัสสินค้า : J4038ล้อ Roller Blade(สีอาจมีการเปลี่ยนแปลง) เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนา 2.5 c.m.ถ้าใส่แบริ่ง 8mm หรือ 10mm ราคาคู่ละ 190 บาทถ้าใส่บู๊ทล้อยึดแกน มีรู 4,6,8,10 mm. ร...

 • L4037.jpg
  รหัสสินค้า : J4037ล้อ Roller bladeเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 cm. หนา 2 cm. รับน้ำหนักได้สูงถ้าใส่แบริ่ง 8mm หรือ 10mm ราคาคู่ละ 350 บาทถ้าใส่บู๊ทล้อยึดแกน มีรู 4,6,8,10 mm. ราคาคู่ละ 500 ...

 • L4039.jpg
  รหัสสินค้า : J4039ล้อ Roller Blade(สีอาจมีการเปลี่ยนแปลง)เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว หนา 2.5 c.m.ถ้าใส่แบริ่ง 8mm หรือ 10mm ราคาคู่ละ 320 บาทถ้าใส่บู๊ทล้อยึดแกน มีรู 4,6,8,10 mm. ราคาค...

 • L4040.jpg
  รหัสสินค้า : J4040ล้อ Roller Blade (สีอาจมีการเปลี่ยนแปลง)เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว หนา 2.5 c.m. รับน้ำหนักได้สูงถ้าใส่แบริ่ง 8mm หรือ 10mm ราคาคู่ละ 350 บาทถ้าใส่บู๊ทล้อยึดแกน มีร...

 • L4106.jpg
  รหัสสินค้า : J4106ล้อเบลด (ล้อดอลลี่)เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 70MMหน้ากว้าง(ส่วนที่โดนพื้น) 40MM หน้ากว้างทั้งหมด 46MMถ้าใส่แบริ่ง 8mm.หรือ 10mm. ราคาคู่ละ 280บาทถ้าใส่บู๊ทยึดแกน มีรู ...
Visitors: 219,171