แป้นดุมยึดล้อเติมลม

รหัสสินค้า : J4104
แป้นดุมยึดล้อเติมลม
สำหรับล้อ 8นิ้ว และ 10นิ้ว รูในแกน 8มิล 
ราคาดุมละ 380บาท
รุ่น 12นิ้ว ราคาดุมละ 480บาท

  • L4096.jpg
    รหัสสินค้า : J4096ล้อยางเติมลมพร้อมยางในขนาด 8นิ้วราคาล้อละ 650บาท

  • L4095.jpg
    รหัสสินค้า : J4095ล้อยางเติมลมพร้อมยางในขนาด 10นิ้วราคาล้อละ 700บาท

  • L4094.jpg
    รหัสสินค้า : J4094ล้อยางเติมลมพร้อมยางในขนาด 12นิ้วราคาล้อละ 750บาท
Visitors: 375,250