ชุดวงจรกลับทางมอเตอร์



 • J5045.jpg
  รหัสสินค้า : J5045ชุดกลับทางมอเตอร์ DCพร้อมปรับความเร็วรอบในตัว 3Aไฟเลี้ยง 10-30VDCราคา 380 บาท

 • J5004.jpg
  รหัสสินค้า : J5004ชุดกลับทางมอเตอร์ DCพร้อมปรับความเร็วรอบในตัว 6Aไฟเลี้ยง 10-60VDCราคา 650 บาท

 • L5016.jpg
  รหัสสินค้า : J5016ชุดกลับทางมอเตอร์ DCพร้อมปรับความเร็วรอบในตัว 15A.ไฟเลี้ยง 10-30VDC.ราคา 550 บาท

 • L5017.jpg
  รหัสสินค้า : J5017ชุดกลับทางมอเตอร์ DCพร้อมปรับความเร็วรอบในตัว 40A.ไฟเลี้ยง 12-40VDC.ราคา 950 บาท

 • J5010.jpg
  รหัสสินค้า : J5010ชุดกลับทางมอเตอร์ DCพร้อมปรับความเร็วรอบในตัว 60A.ไฟเลี้ยง 12-40VDC.ราคา 1,450 บาท
Visitors: 402,921