ชุดกลับทาง รุ่น 15A.

รหัสสินค้า : J5016
ชุดกลับทางมอเตอร์ DC
พร้อมปรับความเร็วรอบในตัว 15A.
ไฟเลี้ยง 10-30VDC. 
ราคา 550 บาท

  • J5045.jpg
    รหัสสินค้า : J5045ชุดกลับทางมอเตอร์ DCพร้อมปรับความเร็วรอบในตัว 3Aไฟเลี้ยง 10-30VDCราคา 380 บาท

  • L5017.jpg
    รหัสสินค้า : J5017ชุดกลับทางมอเตอร์ DCพร้อมปรับความเร็วรอบในตัว 40A.ไฟเลี้ยง 12-40VDC.ราคา 950 บาท

  • J5010.jpg
    รหัสสินค้า : J5010ชุดกลับทางมอเตอร์ DCพร้อมปรับความเร็วรอบในตัว 60A.ไฟเลี้ยง 12-40VDC.ราคา 1,450 บาท
Visitors: 219,132