ลูกเบี้ยว 3 cm.

รหัสสินค้า : J4075
ลูกเบี้ยวอลูมิเนียม ขนาดเล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3cm.
มีรู 3, 3.2, 4, 5, 6 มิล 
ราคา 95 บาท

  • L4022.jpg
    รหัสสินค้า : J4022ลูกเบี้ยวอลูมิเนียมของใหม่เส้นผ่านศูนย์กลาง 51 มิลมีขนาดรู 6, 8 มิลราคา 130 บาท
Visitors: 365,318