มอเตอร์เกียร์ 12V 296RPM


รหัสสินค้า S013
มอเตอร์เกียร์ 
12 v. 296 rpm. 
กียร์ทดแบบ planetary แกน 4มิล
ราคา 280 บาท

  • s006.jpg
    รหัสสินค้า S006มอเตอร์12vdc. 4000rpm.เส้นผ่านศูนย์กลางมอเตอร์ 6 cm. แกน 8 มิลราคา 490 บาทสินค้าหมด

  • s007.jpg
    รหัสสินค้า S007มอเตอร์24vdc. 3000rpm.เส้นผ่านศูนย์กลางมอเตอร์ 8 cm. แกน 8 มิลราคา 750 บาท สินค้าหมด

  • s014.jpg
    รหัสสินค้า S014มอเตอร์เกียร์6v. 50rpm.แกน 3 มิลราคา 150 บาท
Visitors: 402,923