มอเตอร์เกียร์ 6V 50RPM


รหัสสินค้า S014
มอเตอร์เกียร์ 
6v. 50rpm.
แกน 3 มิล
ราคา 150 บาท

  • s006.jpg
    รหัสสินค้า S006มอเตอร์12vdc. 4000rpm.เส้นผ่านศูนย์กลางมอเตอร์ 6 cm. แกน 8 มิลราคา 490 บาทสินค้าหมด

  • s007.jpg
    รหัสสินค้า S007มอเตอร์24vdc. 3000rpm.เส้นผ่านศูนย์กลางมอเตอร์ 8 cm. แกน 8 มิลราคา 750 บาท สินค้าหมด

  • s013.jpg
    รหัสสินค้า S013มอเตอร์เกียร์12 v. 296 rpm.เกียร์ทดแบบ planetary แกน 4มิลราคา 280 บาท
Visitors: 398,045