เฟืองโซ่มอเตอร์ไซค์


รหัสสินค้า : J4117
เฟืองโซ่มอเตอร์ไซค์ 420 (อะไหล่ติดมอเตอร์)
ขนาด  9ฟัน ใช้กับมอเตอร์เกียร์ 250W , 350W. เท่านั้น ราคา 180 บาท
ขนาด 14ฟัน ใช้กับมอเตอร์เกียร์รุ่น 500W , 750W , 900W. เท่านั้น ราคา 280 บาท
 
เฟืองโซ่มอเตอร์ไซค์ 428 (อะไหล่ติดมอเตอร์)
ขนาด 10ฟัน  ใช้กับมอเตอร์เกียร์ 250W , 350W. เท่านั้น ราคา 180 บาท
ขนาด 15ฟัน  ใช้กับมอเตอร์เกียร์ 250W , 350W. เท่านั้น ราคา 280 บาท
 

  • L1019_3.jpg
    รหัสสินค้า J1019เฟืองโซ่จักรยาน 2ชั้น รุ่นตัวฟรี มาพร้อมบู๊ทสามารถปั่นด้วยเท้าหรือควบคุมด้วยไฟฟ้าได้มีขนาด 16 , 18ฟันราคาชุดละ 390 บาท

  • L1018.jpg
    รหัสสินค้า J1018เฟืองโซ่จักรยานรุ่นตัวฟรีใส่เข้าเพลาล้อจักรยานได้เลย หมุนทางเดียวมีขนาด 16 , 18ฟันราคา 180 บาท

  • L1005.jpg
    รหัสสินค้า J1005เฟืองโซ่จักรยาน รูเพลา 11 มิลใช้กับมอเตอร์เกียร์ 250W , 350W. เท่านั้นขนาด 9ฟัน ราคา 180 บาทขนาด 14ฟัน ราคา 280 บาท
Visitors: 365,318