หัวจับดอกสว่าน (ดอกจำปา) 5MM


รหัสสินค้า : J4127
ชุดหัวจับดอกสว่าน
ใช้ได้กับดอกขนาด 0.6 - 6มิล
ใส่ได้กับมอเตอร์แกนขนาด 5มิล
ราคาชุดละ 300 บาท

  • J4128.jpg
    รหัสสินค้า : J4128หัวจับดอกสว่าน 3มิลใช้กับแกนมอเตอร์ขนาด 3.2มิลราคา 65 บาท

  • J4142.jpg
    รหัสสินค้า : J4142ชุดหัวจับดอกสว่านใช้ได้กับดอกขนาด 0.6 - 4 มิลใส่ได้กับมอเตอร์แกนขนาด 3.2 มิลราคาชุดละ 190 บาท

  • J4143.jpg
    รหัสสินค้า : J4143ชุดจับใบตัด ใบเจียรมีสำหรับรุ่นรูแกน 5มิล และ 8มิลราคาชุดละ 190 บาท
Visitors: 376,164