รุ่น 3A.


 
รหัสสินค้า : J5045 
ชุดกลับทางมอเตอร์ DC
พร้อมปรับความเร็วรอบในตัว 3A
ไฟเลี้ยง 10-30VDC
ราคา 380 บาท
 


 • J5004.jpg
  รหัสสินค้า : J5004ชุดกลับทางมอเตอร์ DCพร้อมปรับความเร็วรอบในตัว 6Aไฟเลี้ยง 10-60VDCราคา 650 บาท

 • L5016.jpg
  รหัสสินค้า : J5016ชุดกลับทางมอเตอร์ DCพร้อมปรับความเร็วรอบในตัว 15A.ไฟเลี้ยง 10-30VDC.ราคา 550 บาท

 • L5017.jpg
  รหัสสินค้า : J5017ชุดกลับทางมอเตอร์ DCพร้อมปรับความเร็วรอบในตัว 40A.ไฟเลี้ยง 12-40VDC.ราคา 950 บาท

 • J5010.jpg
  รหัสสินค้า : J5010ชุดกลับทางมอเตอร์ DCพร้อมปรับความเร็วรอบในตัว 60A.ไฟเลี้ยง 12-40VDC.ราคา 1,450 บาท
Visitors: 394,780