เฟืองหมุนอลูมิเนียม (เฟืองโต๊ะจีน)


 
รหัสสินค้า : J4134 
เฟืองหมุนอลูมิเนียม (เฟืองโต๊ะจีน)
เฟือง Module 1 ใช้คู่กับรหัส J4005 หรือ J4028 ได้
เส้นผ่านศูนย์กลาง 20CM ขนาด 148 ฟัน
ราคา 950 บาท
 


 • L4028.jpg
  รหัสสินค้า : J4028เฟืองขบSuperlene Nylonน้ำหนักเบา Module 120 ฟัน Diameter 22 มิล มีรู 4, 6, 8 มิล ราคา 130 บาท30 ฟันDiameter 32 มิล มีรู 6, 8, 10 มิล ราคา 170 บาท40 ฟัน Diameter 4...

 • L4005.jpg
  รหัสสินค้า J4005เฟืองขบเหล็ก module 1 เป็นของใหม่หน้าฟันเฟืองหนา 10MM (ไม่รวมดุม)12 ฟัน Diameter 14 มิล มีรูแกน 4, 6 มิล ราคา 120 บาท16 ฟัน Diameter 18 มิล มีรูแกน 3, 4, 6, 8 มิล ร...

 • J4158.jpg
  รหัสสินค้า : J4158เฟืองขบเหล็ก M.2 เป็นของใหม่หน้าฟันเฟืองหนา 20MM (ไม่รวมดุม)15ฟันDiameter 34 มิล มีรูแกน 8 , 10 , 12 มิล ราคา 250 บาท20ฟันDiameter 44 มิล มีรูแกน 8 , 10 , 12 มิล ...

 • J4161-1.jpg
  รหัสสินค้า : J4161 ชุดเฟืองพลาสติกขนาดเล็กราคาชุดละ 190 บาท
Visitors: 402,921