ล้อโอมนิพลาสติค 100MM


รหัสสินค้า : J4135
ล้อโอมนิพลาสติก 2ชั้น ขนาด 100MM
มาพร้อมแป้นยึด (รหัสสินค้า : J4120)
เป็นเหล็ก มีรู 6, 8, 10, 12 มิล 
ราคาล้อพร้อมแป้นยึดชุดละ 1,350 บาท 
 
 

 • J4124.jpg
  รหัสสินค้า : J4124ล้อโอมนิ อลูมิเนียม 2ชั้นขนาด 48MM.ราคาล้อละ 550 บาทแป้นยึดล้อ ( ขายแยก )รหัสสินค้า : J4125มีรู 4, 5 ,6, 8 MM. อันละ 85บาท

 • L4098_1.jpg
  รหัสสินค้า : J4098ล้อโอมนิ 2ชั้นขนาด 58MM.ราคาล้อละ780 บาทแป้นยึดล้อ ( ขายแยก )รหัสสินค้า : J4126มีรู 4, 5, 6 MM. อันละ 120บาท

 • L4097_1.jpg
  รหัสสินค้า : J4097ล้อโอมนิ 2ชั้นขนาด 100MM. (4นิ้ว)ตัวล้อยางแต่ละล้อมีลูกปืนรองรับราคาล้อละ 2,100 บาทแป้นยึดล้อ ( ขายแยก )รหัสสินค้า : J4120มีเหล็กและอลูมิเนียมมีรู 8, 10, 12 มิลอั...

 • J4115.jpg
  รหัสสินค้า : J4115ล้อโอมนิอลูมิเนียม 2ชั้นขนาด 127MM ( 5นิ้ว )ราคาล้อละ 2,800 บาทแป้นยึดล้อ ( ขายแยก )รหัสสินค้า : J4120มีเหล็กและอลูมิเนียมมีรู 8, 10, 12 มิลอันละ 180 บาท

 • J4112.jpg
  รหัสสินค้า : J4112ล้อโอมนิพลาสติก 2ชั้นขนาด 2นิ้ว หนา 35 มิลราคาล้อละ 400 บาทบู๊ททองเหลืองยึดล้อ อันละ 80บาท

 • J4129.jpg
  รหัสสินค้า : J4129ล้อโอมนิพลาสติก 2ชั้นขนาด 58MMราคาล้อละ 480 บาท มาพร้อมบู๊ทยึดแบบพลาสติคมีบู๊ทเหล็กสำหรับยึดมอเตอร์ รู 4มิล และ 6มิล ราคาบู๊ทอันละ 120 บาท
Visitors: 376,161