ล้อยาง 18CM


 
รหัสสินค้า : J4150
ล้อยางตัน ตัวล้อเป็นอลูมิเนียมหล่อ
ตัวล้อหนักล้อละ 0.84KG รับน้ำหนักได้ 200KG/ล้อ
หน้ายางกว้าง 44MM เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 18CM
พร้อมบู๊ทยึดล้อรู 8 , 10 , 12 MM 
ราคาล้อละ 1,200 บาท
 


  • J4156.jpg
    รหัสสินค้า : J4156ล้อยางตันตัวล้อเป็นอลูมิเนียมหล่อตัวล้อหนักล้อละ 0.84KG รับน้ำหนักได้ 200KG/ล้อหน้ายางกว้าง 41MM เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 12.5CMพร้อมบู๊ทยึดล้อรู 8 , 10 MMราคาล้อละ 9...
Visitors: 376,164