มอเตอร์แกนชักไซส์มินิรหัสสินค้า : J2115
   มอเตอร์แกนชักไซส์มินิ 12V
ระยะชัก 5cm Speed 8MM/S รับน้ำหนักได้ 70N ราคา 1,450 บาท
ระยะชัก 10cm Speed 4MM/S รับน้ำหนักได้ 150N ราคา 1,750 บาท
 


 • J2087-1.jpg
  รหัสสินค้า : J2087มอเตอร์แกนชักขนาดเล็ก เสียงเงียบ12V ระยะชัก 6.5cm 13MM/S รับน้ำหนักได้ 120Nราคา 1,550 บาท

 • J2025-2.jpg
  รหัสสินค้า J2025มอเตอร์แกนชัก 12V. มี 4 ระยะชัก 2ความเร็วความเร็ว 10mm/s รับน้ำหนักได้ 500Nความเร็ว 42mm/s รับน้ำหนักได้ 125Nรุ่นระยะชัก 10cm. ราคา 1,850 บาทรุ่นระยะชัก 20cm. ราคา ...

 • J2024.jpg
  รหัสสินค้า J2024มอเตอร์แกนชัก-- รุ่น 12V. มี 4 ระยะชัก / 3 ความเร็วความเร็ว 14mm/s รับน้ำหนักได้ 1,000Nความเร็ว 40mm/s รับน้ำหนักได้ 400Nความเร็ว 96mm/s รับน้ำหนักได้ 200Nรุ่นระยะช...

 • J2094.jpg
  รหัสสินค้า : J2094มอเตอร์แกนชักรุ่น 835 รุ่นกันน้ำไฟเลี้ยง 24V ระยะชัก 15CM ความเร็ว 10MM/Sรับน้ำหนักได้ 2500N ราคา 2,800 บาท

 • J2068-1.jpg
  รหัสสินค้า : J2068มอเตอร์แกนชัก 12V. มี 2 ระยะชักรุ่นระยะชัก 15 cmความเร็ว 9 mm/s รับน้ำหนักได้ 3000Nราคา 2,950 บาทรุ่นระยะชัก 35 cmความเร็ว 5 mm/s รับน้ำหนักได้ 6000Nราคา 3,250 บา...

 • J2070.jpg
  รหัสสินค้า : J2070มอเตอร์แกนชักรุ่น 12V ติด Encoder 500P/ROutput : A , B , Zระยะชัก 20cm 14mm/s 1,000Nราคา 4,900 บาท

 • J2069.jpg
  รหัสสินค้า : J2069มอเตอร์แกนชัก ทรงกระบอก 12Vระยะชัก 10cm 15mm/s 400Nราคา 2,300 บาท
Visitors: 365,319