220V. 40W.


รหัสสินค้า J2048
มอเตอร์เกียร์ 220V 40W แกนเพลา 12มิล
รุ่นความเร็ว    7 RPM รับน้ำหนักได้  150 kg.cm
รุ่นความเร็ว  30 RPM รับน้ำหนักได้  108 kg.cm
รุ่นความเร็ว  50 RPM รับน้ำหนักได้   65 kg.cm
รุ่นความเร็ว 100 RPM รับน้ำหนักได้  33 kg.cm
รุ่นความเร็ว 250 RPM รับน้ำหนักได้  14 kg.cm
รุ่นความเร็ว 450 RPM รับน้ำหนักได้   9 kg.cm
ราคาพร้อมชุดปรับรอบ (J2040)  ชุดละ 3,500 บาท
  • J2053-4.jpg
  รหัสสินค้า J2053มอเตอร์เกียร์ 220V 6Wแกนเพลา 8มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 25kg.cmรุ่นความเร็ว 20 RPM รับน้ำหนักได้ 23 kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 9.7kg.cmรุ่นควา...

 • J2041-4.jpg
  รหัสสินค้า : J2041มอเตอร์เกียร์ 220V 15W แกนเพลา 10มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 50 kg.cmรุ่นความเร็ว 20 RPM รับน้ำหนักได้ 50kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 23 kg.c...

 • J2042.jpg
  รหัสสินค้า J2042มอเตอร์เกียร์ 220V 25W แกนเพลา 10มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 80 kg.cmรุ่นความเร็ว 20 RPM รับน้ำหนักได้ 80kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 39 kg.cmรุ่...

 • J2050.jpg
  รหัสสินค้า : J2050มอเตอร์เกียร์ 220V 60Wแกนเพลา 15มิลรุ่นความเร็ว 30 RPM รับน้ำหนักได้ 150kg.cmรุ่นความเร็ว 100 RPM รับน้ำหนักได้ 48 kg.cmรุ่นความเร็ว 250 RPM รับน้ำหนักได้ 20 kg.c...

 • J2051.jpg
  รหัสสินค้า : J2051มอเตอร์เกียร์ 220V 90Wแกนเพลา 15มิลรุ่นความเร็ว 30 RPM รับน้ำหนักได้ 200kg.cmรุ่นความเร็ว 100 RPM รับน้ำหนักได้ 69 kg.cmรุ่นความเร็ว 250 RPM รับน้ำหนักได้ 26 kg....

 • J2052.jpg
  รหัสสินค้า : J2052มอเตอร์เกียร์ 220V 120Wแกนเพลา 15มิลรุ่นความเร็ว 15 RPM รับน้ำหนักได้ 450kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 177 kg.cmราคาพร้อมชุดปรับรอบ (J2040) ชุดละ6,800 บ...

 • J2061.jpg
  รหัสสินค้า : J2061มอเตอร์เกียร์ 220V 200W แกนเพลา 15มิล14 RPM รับน้ำหนักได้ 450 Kg.cmราคาพร้อมชุดปรับรอบ (J2040) ชุดละ 7,200 บาท
Visitors: 218,944