220V. 60W.

รหัสสินค้า J2050

มอเตอร์เกียร์ 220V 60W 

สามารถใช้กับกล่องปรับรอบได้ แกนเพลา 15มิล

รุ่นความเร็ว  28 RPM รับน้ำหนักได้  150 kg.cm

รุ่นความเร็ว 100 RPM รับน้ำหนักได้  48 kg.cm

รุ่นความเร็ว 250 RPM รับน้ำหนักได้  20 kg.cm

ราคา 4,600 บาท • J2053-4.jpg
  รหัสสินค้า J2053 มอเตอร์เกียร์ 220V 6W สามารถใช้กับกล่องปรับรอบได้ แกนเพลา 8มิล รุ่นความเร็ว 20 RPM รับน้ำหนักได้ 23 kg.cm รุ่นความเร็ว 100 RPM รับน้ำหนักได้ 5 kg.cm รุ่นความเร็ว ...

 • J2041-4.jpg
  รหัสสินค้า J2041 มอเตอร์เกียร์ 220V 15W มี 5 รุ่น สามารถใช้กับกล่องปรับรอบได้ แกนเพลา 10มิล รุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 50 kg.cm รุ่นความเร็ว 20 RPM รับน้ำหนักได้ 50kg.cm ร...

 • J2042.jpg
  รหัสสินค้า J2042มอเตอร์เกียร์ 220V 25W มี 7 รุ่นสามารถใช้กับกล่องปรับรอบได้ แกนเพลา 10มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 80 kg.cmรุ่นความเร็ว 20 RPM รับน้ำหนักได้ 80kg.cmรุ่นความ...

 • J2048.jpg
  รหัสสินค้า J2048มอเตอร์เกียร์ 220V 40W มี 6 รุ่นสามารถใช้กับกล่องปรับรอบได้ แกนเพลา 12มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 150 kg.cmรุ่นความเร็ว 28 RPM รับน้ำหนักได้ 108 kg.cmรุ่นค...

 • J2051.jpg
  รหัสสินค้า J2051มอเตอร์เกียร์ 220V 90Wสามารถใช้กับกล่องปรับรอบได้ แกนเพลา 15มิลรุ่นความเร็ว 28 RPM รับน้ำหนักได้ 200kg.cmรุ่นความเร็ว 100 RPM รับน้ำหนักได้ 69 kg.cmรุ่นความเร็ว 25...

 • J2052.jpg
  รหัสสินค้า J2052มอเตอร์เกียร์ 220V 120Wสามารถใช้กับกล่องปรับรอบได้ แกนเพลา 15มิลรุ่นความเร็ว 15 RPM รับน้ำหนักได้ 450kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 177 kg.cmราคา 6,800 บาท
Visitors: 115,647