220V. 60W.


 
รหัสสินค้า : J2050
มอเตอร์เกียร์ 220V 60W แกนเพลา 15มิล
รุ่นความเร็ว  7 RPM รับน้ำหนักได้  195 kg.cm
รุ่นความเร็ว 14 RPM รับน้ำหนักได้  195 kg.cm
รุ่นความเร็ว 15 RPM รับน้ำหนักได้  195 kg.cm
รุ่นความเร็ว 18 RPM รับน้ำหนักได้  190 kg.cm
รุ่นความเร็ว 28 RPM รับน้ำหนักได้ 180 kg.cm
รุ่นความเร็ว 30 RPM รับน้ำหนักได้ 145 kg.cm
รุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 110 kg.cm
รุ่นความเร็ว 70 RPM รับน้ำหนักได้ 70 kg.cm
รุ่นความเร็ว 93 RPM รับน้ำหนักได้ 53 kg.cm
รุ่นความเร็ว 100 RPM รับน้ำหนักได้ 45 kg.cm
รุ่นความเร็ว 140 RPM รับน้ำหนักได้  40 kg.cm
รุ่นความเร็ว 250 RPM รับน้ำหนักได้  20 kg.cm
รุ่นความเร็ว 450 RPM รับน้ำหนักได้  12 kg.cm
ราคาพร้อมชุดปรับรอบ (J2040) ชุดละ  4,600 บาท


 

 • J2053-4.jpg
  รหัสสินค้า J2053มอเตอร์เกียร์ 220V 6Wแกนเพลา 8มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 29 kg.cmรุ่นความเร็ว 20 RPM รับน้ำหนักได้ 20kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 10 kg.cmรุ่นควา...

 • J2041-4.jpg
  รหัสสินค้า : J2041มอเตอร์เกียร์ 220V 15W แกนเพลา 10มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 49 kg.cmรุ่นความเร็ว 20 RPM รับน้ำหนักได้ 44 kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 26 kg....

 • J2042.jpg
  รหัสสินค้า J2042มอเตอร์เกียร์ 220V 25W แกนเพลา 10มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 88 kg.cmรุ่นความเร็ว 20 RPM รับน้ำหนักได้ 70kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 38 kg.cmรุ่...

 • J2048.jpg
  รหัสสินค้า J2048มอเตอร์เกียร์ 220V 40W แกนเพลา 12มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 180 kg.cmรุ่นความเร็ว 30 RPM รับน้ำหนักได้ 100 kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 60 kg.c...

 • J2051.jpg
  รหัสสินค้า : J2051มอเตอร์เกียร์ 220V 90Wแกนเพลา 15มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 220kg.cmรุ่นความเร็ว 14 RPM รับน้ำหนักได้ 220 kg.cmรุ่นความเร็ว 15 RPM รับน้ำหนักได้ 220 kg.cm...

 • J2052.jpg
  รหัสสินค้า : J2052มอเตอร์เกียร์ 220V 120Wแกนเพลา 15มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 250kg.cmรุ่นความเร็ว 14 RPM รับน้ำหนักได้ 250 kg.cmรุ่นความเร็ว 15 RPM รับน้ำหนักได้ 250 kg.c...

 • J2061.jpg
  รหัสสินค้า : J2061มอเตอร์เกียร์ 220V 200W แกนเพลา 15มิลรุ่นความเร็ว 14 RPM รับน้ำหนักได้ 430 kg.cmรุ่นความเร็ว 28 RPM รับน้ำหนักได้ 400 kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 353 k...

 • J2110.jpg
  รหัสสินค้า : J2110มอเตอร์เกียร์ 220V 250W แกนเพลา 15มิลรุ่นความเร็ว 14 RPM รับน้ำหนักได้ 500 Kg.cmรุ่นความเร็ว 28 RPM รับน้ำหนักได้ 460 Kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 380 K...

 • J2102.jpg
  รหัสสินค้า J2102มอเตอร์เกียร์ 220V 40W พร้อมเกียร์ MNRV030อัตราทด 1 : 25 ความเร็ว 52 RPMรับน้ำหนักได้ 52.6 KG.CMแกนเพลา 14MM มาพร้อมชุดปรับรอบชุดละ 4,800 บาท

 • J2103.jpg
  รหัสสินค้า J2103มอเตอร์เกียร์ 220V 120W พร้อมเกียร์ MNRV040อัตราทด 1 : 40 ความเร็ว 35 RPMรับน้ำหนักได้ 200 KG.CMแกนเพลา 18MM มาพร้อมชุดปรับรอบชุดละ 7,800 บาท

 • J2120.jpg
  รหัสสินค้า : J2120มอเตอร์เกียร์ 220V 200W พร้อมเกียร์ NMRV040อัตราทด 1:50 ความเร็ว 28RPMรับน้ำหนักได้ 430 KG.CMแกนเพลา 18MM มาพร้อมชุดปรับรอบราคาชุดละ 8,900 บาท

 • J2114.jpg
  รหัสสินค้า : J2114มอเตอร์เกียร์ 220V 370W แกนเพลา 15มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 850 Kg.cmรุ่นความเร็ว 14 RPM รับน้ำหนักได้ 700 Kg.cmรุ่นความเร็ว 28 RPM รับน้ำหนักได้ 600 Kg...
Visitors: 402,925