220V. 120W.


รหัสสินค้า : J2052
มอเตอร์เกียร์ 220V 120W แกนเพลา 15มิล
รุ่นความเร็ว  15 RPM รับน้ำหนักได้  450 kg.cm
รุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้   177 kg.cm
ราคาพร้อมชุดปรับรอบ (J2040) ชุดละ 6,800 บาท
 


 • J2053-4.jpg
  รหัสสินค้า J2053มอเตอร์เกียร์ 220V 6Wแกนเพลา 8มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 25kg.cmรุ่นความเร็ว 20 RPM รับน้ำหนักได้ 23 kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 9.7kg.cmรุ่นควา...

 • J2041-4.jpg
  รหัสสินค้า : J2041มอเตอร์เกียร์ 220V 15W แกนเพลา 10มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 50 kg.cmรุ่นความเร็ว 20 RPM รับน้ำหนักได้ 50kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 23 kg.c...

 • J2042.jpg
  รหัสสินค้า J2042มอเตอร์เกียร์ 220V 25W แกนเพลา 10มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 80 kg.cmรุ่นความเร็ว 20 RPM รับน้ำหนักได้ 80kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 39 kg.cmรุ่...

 • J2048.jpg
  รหัสสินค้า J2048มอเตอร์เกียร์ 220V 40W แกนเพลา 12มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 150 kg.cmรุ่นความเร็ว 30 RPM รับน้ำหนักได้ 108 kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 65 kg.c...

 • J2050.jpg
  รหัสสินค้า : J2050มอเตอร์เกียร์ 220V 60Wแกนเพลา 15มิลรุ่นความเร็ว 30 RPM รับน้ำหนักได้ 150kg.cmรุ่นความเร็ว 100 RPM รับน้ำหนักได้ 48 kg.cmรุ่นความเร็ว 250 RPM รับน้ำหนักได้ 20 kg.c...

 • J2051.jpg
  รหัสสินค้า : J2051มอเตอร์เกียร์ 220V 90Wแกนเพลา 15มิลรุ่นความเร็ว 30 RPM รับน้ำหนักได้ 200kg.cmรุ่นความเร็ว 100 RPM รับน้ำหนักได้ 69 kg.cmรุ่นความเร็ว 250 RPM รับน้ำหนักได้ 26 kg....

 • J2061.jpg
  รหัสสินค้า : J2061มอเตอร์เกียร์ 220V 200W แกนเพลา 15มิล14 RPM รับน้ำหนักได้ 450 Kg.cmราคาพร้อมชุดปรับรอบ (J2040) ชุดละ 7,200 บาท
Visitors: 218,941