มอเตอร์เกียร์ 220V. แบบปรับรอบได้ • J2053-4.jpg
  รหัสสินค้า J2053มอเตอร์เกียร์ 220V 6Wแกนเพลา 8มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 25kg.cmรุ่นความเร็ว 20 RPM รับน้ำหนักได้ 23 kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 9.7kg.cmรุ่นควา...

 • J2041-4.jpg
  รหัสสินค้า : J2041มอเตอร์เกียร์ 220V 15W แกนเพลา 10มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 50 kg.cmรุ่นความเร็ว 20 RPM รับน้ำหนักได้ 50kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 23 kg.c...

 • J2042.jpg
  รหัสสินค้า J2042มอเตอร์เกียร์ 220V 25W แกนเพลา 10มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 80 kg.cmรุ่นความเร็ว 20 RPM รับน้ำหนักได้ 80kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 39 kg.cmรุ่...

 • J2048.jpg
  รหัสสินค้า J2048มอเตอร์เกียร์ 220V 40W แกนเพลา 12มิลรุ่นความเร็ว 7 RPM รับน้ำหนักได้ 150 kg.cmรุ่นความเร็ว 30 RPM รับน้ำหนักได้ 108 kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 65 kg.c...

 • J2050.jpg
  รหัสสินค้า : J2050มอเตอร์เกียร์ 220V 60Wแกนเพลา 15มิลรุ่นความเร็ว 30 RPM รับน้ำหนักได้ 150kg.cmรุ่นความเร็ว 100 RPM รับน้ำหนักได้ 48 kg.cmรุ่นความเร็ว 250 RPM รับน้ำหนักได้ 20 kg.c...

 • J2051.jpg
  รหัสสินค้า : J2051มอเตอร์เกียร์ 220V 90Wแกนเพลา 15มิลรุ่นความเร็ว 30 RPM รับน้ำหนักได้ 200kg.cmรุ่นความเร็ว 100 RPM รับน้ำหนักได้ 69 kg.cmรุ่นความเร็ว 250 RPM รับน้ำหนักได้ 26 kg....

 • J2052.jpg
  รหัสสินค้า : J2052มอเตอร์เกียร์ 220V 120Wแกนเพลา 15มิลรุ่นความเร็ว 15 RPM รับน้ำหนักได้ 450kg.cmรุ่นความเร็ว 50 RPM รับน้ำหนักได้ 177 kg.cmราคาพร้อมชุดปรับรอบ (J2040) ชุดละ6,800 บ...

 • J2061.jpg
  รหัสสินค้า : J2061มอเตอร์เกียร์ 220V 200W แกนเพลา 15มิล14 RPM รับน้ำหนักได้ 450 Kg.cmราคาพร้อมชุดปรับรอบ (J2040) ชุดละ 7,200 บาท

 • J2102.jpg
  รหัสสินค้า J2102มอเตอร์เกียร์ 220V 40W พร้อมเกียร์ MNRV030อัตราทด 1 : 25 ความเร็ว 52 RPMแกนเพลา 14MM มาพร้อมชุดปรับรอบชุดละ 4,800 บาท

 • J2103.jpg
  รหัสสินค้า J2102มอเตอร์เกียร์ 220V 120W พร้อมเกียร์ MNRV040อัตราทด 1 : 40 ความเร็ว 35 RPMแกนเพลา 18MM มาพร้อมชุดปรับรอบชุดละ 7,800 บาท
Visitors: 327,973