กล่องปรับรอบมอเตอร์ 220V

 


รหัสสินค้า J2040

กล่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ (มอเตอร์ต้องมี 5เส้น)
ใช้กับมอเตอร์ 220 vac. 
มี 6w., 15w., 25w., 40w., 60w., 90w., 120w., 200w., 250w. 
ราคา 650 บาท
 
Visitors: 364,832